Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitor ACE a blokátor kalciového kanálu jsou moderní kombinací pro léčbu esenciální hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 5.4.2016

Inhibitor ACE a blokátor kalciového kanálu jsou moderní kombinací pro léčbu esenciální hypertenze

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko řady onemocnění včetně cévní mozkové příhody, chronické renální insuficience nebo infarktu myokardu. U mnoha pacientů pro zvládnutí hypertenze monoterapie nestačí, a je tak nutné léčiva kombinovat, ideálně formou fixní kombinace. Data pro použití perindoprilu a amlodipinu v tabletách s fixním dávkováním přinesla také letos publikovaná studie CONTROL.

V léčbě hypertenze platí již dobře zažité pravidlo, že pokud se nepovede dosáhnout dobré kontroly krevního tlaku při monoterapii, má být namísto eskalace dávky nasazena kombinace léčiv. Tento fakt byl v klinické praxi etablován po publikaci metaanalýzy dr. Walda v American Journal of Medicine v roce 2009. Z této práce mimo jiné vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede k až 5× vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku.

Dalším průlomem potom byla metaanalýza dr. Gupty uveřejněná v časopisu Hypertension v roce 2010. Tato práce porovnávala účinnost a compliance u volné a fixní kombinace antihypertenziv a shrnovala poznatky z patnácti jednotlivých klinických studií. Fixní kombinace byla spojena se signifikantně lepší compliance, pacienti měli po léčbě lepší výsledky a paradoxně i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Vybrat vhodnou kombinaci antihypertenziv zůstává i nadále výzvou. Slibně se podle recentní literatury jeví kombinace blokátoru kalciových kanálů (BKK) a inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), která navíc vykazuje nízkou srdeční a renální toxicitu. Observační multicentrická otevřená kohortová studie CONTROL zahrnula celkem 1996 pacientů s esenciální hypertenzí, z nichž někteří zároveň trpěli diabetem. Primárním sledovaným parametrem byl poměr nemocných, kteří v době ukončení studie po 12 týdnech užívání ACEi perindoprilu a BKK amlodipinu dosáhli kontroly krevního tlaku.

Normalizace jak systolického, tak diastolického krevního tlaku se povedlo dosáhnout u 93,3 % nemocných ze studijní kohorty. Lepší výsledky přitom vykazovali mladší nemocní, ženy a pacienti, kteří netrpěli diabetem. Ze subjektivního hlediska hodnotili jak pacienti, tak jejich lékaři účinnost amlodipinu a perindoprilu jako excelentní.

(ond)

Zdroje:
1. Abdelhady A., Khader S., Sinnuqrut S., Albow A. The efficacy of perindopril/amlodipine in reaching blood pressure targets: results of the CONTROL study. Clin Drug Investig 2016 Jan 30; doi: 10.1007/s40261-015-0370-y [Epub ahead of print].
2. Gupta A. K., Arshad S., Poulter N. R. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents a meta-analysis. Hypertension 2010; 55 (2): 399−407; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.139816.
3. Wald D. S., Law M., Morris J. K., Bestwick J. P., Wald N. J. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122 (3): 290−300; doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí

Studie čínských autorů recentně uveřejněná v prestižním časopisu Cardiology se věnuje použití fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo monoterapií jedním či druhým lékem dosaženo dostatečné kontroly krevního tlaku.

Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

U pacientů se stabilními anginózními příznaky a suspektní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) lze velmi přesně indikovat léčbu podle vyšetření perfuze myokardu pomocí hybridní SPECT/CTCA (jednofotonová emisní výpočetní tomografie/CT koronární angiografie) bez nutnosti invazivní koronární angiografie.

Nitráty mají i dnes své místo v symptomatické léčbě anginy pectoris

Nitráty jsou nejdéle a stále často užívanými léky u anginy pectoris. I když již nepatří mezi léky nejdůležitější, mají stále své nezastupitelné místo. Jejich indikací je především symptomatické zmírnění ischemie myokardu, a to jak okamžité ovlivnění anginózní bolesti, tak profylaxe ischemie myokardu při chronické stabilní angině pectoris.Všechny novinky