Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v léčbě arteriální hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 24.9.2016

Fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v léčbě arteriální hypertenze

Cílem prospektivní observační studie řeckých autorů bylo posoudit efektivitu a bezpečnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v redukci a kontrole krevního tlaku (TK) u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále byl sledován vliv vstupní hodnoty TK a přídatného kardiovaskulárního rizika na redukci TK.

Úvod

Aktuální guidelines doporučují použití kombinační terapie hypertenze především u pacientů s vysokou vstupní hodnotou TK při potřebě rychlé kontroly hypertenze a lepší adherence k léčbě. Kombinační terapie hypertenze má potenciál k farmakologické synergii, vede k omezení vedlejších účinků vysoké dávky léku v monoterapii a zároveň poskytuje širší rozsah pozitivních klinických účinků než monoterapie.

Metodika studie a sledovaná populace

Do observační studie bylo zařazeno celkem 2300 pacientů starších 18 let s esenciální hypertenzí léčenou kombinací perindoprilu s amlodipinem. Sledování trvalo 6 měsíců. TK byl měřen při zařazení a dále po 3 a 6 měsících. Zároveň bylo zaznamenáno vstupní KV riziko a dodržování léčby. 

Výsledky

Analyzovány byly údaje 2231 pacientů (per protocol analýza). Necelá polovina pacientů (n = 1047; 45,5 %) měla vysoké nebo velmi vysoké přídatné KV riziko. Během 6 měsíců sledování došlo k poklesu průměrného systolického TK ze 157 ± 15,4 mmHg na 129,0 ± 7,9 mmHg a diastolického TK z 91,5 ± 10,1 mmHg na 78,8 ± 6,7 mmHg (p < 0,001 pro obě srovnání). Po 6 měsících mělo optimálně kontrolovaný TK 84,8 % pacientů. U pacientů se vstupním vyšším přídatným KV rizikem nebo s vyšší vstupní hodnotou TK došlo k významnějšímu poklesu TK (p < 0,001).

Compliance byla dostatečná (97,1 % užívalo léčbu „každý den“ nebo „velmi často“) a pouze malá část sledovaných pacientů (n = 27; 1,2 %) předčasně ukončila léčbu z důvodu nežádoucích účinků léčby.

Závěr

Fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem bezpečně a účinně snižuje krevní tlak a vede k optimální kontrole TK u většiny pacientů. Míra redukce TK byla spojena se závažností hypertenze a vstupním celkovým KV rizikem.

(kry)

Zdroj: Manolis A., Grammatikou V., Kallistratos M. et al.: Blood pressure reduction and control with fixed-dose combination perindopril/amlodipine: A Pan-Hellenic prospective observational study. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2015 Dec; 16 (4): 930−935, doi: 10.1177/1470320315589272.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak je v reálné praxi přínosné převedení pacientů s hypertenzí na kombinovaný přípravek obsahující blokátor receptorů pro angiotenzin II a blokátor vápníkového kanálu?

V poslední době se objevuje stále více fixních kombinací antihypertenziv. Zda je jejich použití opravdu přínosné i v reálné praxi, zkoumala studie provedená u ambulantních pacientů nefrologického oddělení, kteří byli převedeni z původní antihypertenzní léčby na fixní přípravek obsahující kombinaci blokátoru receptorů pro angiotenzin II s blokátorem vápníkového kanálu.

Léčba diuretiky nebo kalciovými blokátory v kombinaci s blokátory receptorů pro angiotenzin II příznivě ovlivňuje diastolickou dysfunkci u hypertenzních pacientů

Cílem studie EDEN2 bylo zjistit, zda kombinace blokátoru receptorů pro angiotenzin II (ARB) s hydrochlorothiazidem (HCT) nebo blokátorem kalciových kanálů (CCB) vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční u pacientů s hypertenzí a diastolickou dysfunkcí.

Účinnost léčby hypertenze kombinací sartanů s hydrochlorothiazidem

Prevalence hypertenze v populaci narůstá a většina pacientů nevystačí pouze s monoterapií. Faktoriálové studie analyzované v souhrnném článku prokázaly lepší účinnost fixních kombinací sartanů a hydrochlorothiazidu (HCT) oproti monoterapií i kombinací jednotlivých látek odděleně. Fixní kombinace jsou běžně komerčně dostupné a dobře účinné u většiny pacientů.Všechny novinky