Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 4.4.2016

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí

Studie čínských autorů recentně uveřejněná v prestižním časopisu Cardiology se věnuje použití fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo monoterapií jedním či druhým lékem dosaženo dostatečné kontroly krevního tlaku.

Ve dvou oddělených dvojitě zaslepených studiích byli pacienti nejdříve během 4týdenní run-in periody léčeni monoterapií buď amlodipinem 5 mg, nebo perindoprilem 4 mg. Pacienti, u nichž během této doby nedošlo k dostatečné kontrole krevního tlaku, pak byli randomizováni buď k užívání fixní kombinace perindoprilu 5 mg / amlodipinu 5 mg (skupina per/amlo), nebo k pokračování v monoterapii předchozím antihypertenzivem po dobu 8 týdnů. Pokud po 8 týdnech nedošlo k uspokojivé kontrole krevního tlaku, byla ve skupině s fixní kombinací zvýšena užívaná dávka per/amlo a ve skupině léčené monoterapií byla k léčbě přidána další látka z jiné lékové skupiny. Tato terapie pak trvala další 4 týdny.

Po 8 týdnech léčby byly hodnoty systolického krevního tlaku (primární cíl studie) ve skupině léčené kombinací per/amlo v porovnání s monoterapií signifikantně nižší (vs. amlo 5 mg, p = 0,0095; vs. per 4 mg, p < 0,0001). Podobné snížení bylo pozorováno i v případě diastolického tlaku. U pacientů s nedostatečnou kontrolou krevního tlaku byl po navýšení dávky per/amlo patrný další pokles systolického i diastolického tlaku. Fixní kombinace per/amlo byla dobře tolerována.

Závěrem lze tedy konstatovat, že fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem je pohodlnou, účinnou a bezpečnou variantou léčby pro pacienty s hypertenzí.

(epa)

Zdroj: Hu D., Sun Y., Liao Y. et al. Efficacy and safety of fixed-dose perindopril arginine/amlodipine in hypertensive patients not adequately controlled with amlodipine 5 mg or perindopril tert-butylamine 4 mg monotherapy. Cardiology 2016 Jan 16; 134 (1): 1−10 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

U pacientů se stabilními anginózními příznaky a suspektní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) lze velmi přesně indikovat léčbu podle vyšetření perfuze myokardu pomocí hybridní SPECT/CTCA (jednofotonová emisní výpočetní tomografie/CT koronární angiografie) bez nutnosti invazivní koronární angiografie.

Nitráty mají i dnes své místo v symptomatické léčbě anginy pectoris

Nitráty jsou nejdéle a stále často užívanými léky u anginy pectoris. I když již nepatří mezi léky nejdůležitější, mají stále své nezastupitelné místo. Jejich indikací je především symptomatické zmírnění ischemie myokardu, a to jak okamžité ovlivnění anginózní bolesti, tak profylaxe ischemie myokardu při chronické stabilní angině pectoris.

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Očekáváme výsledky síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií s beta-blokátory (BB), blokátory Ca kanálů (CCB) a nitráty v léčbě stabilní anginy pectoris. Současná klinická doporučení pro antianginózní léčbu (např. NICE) vycházejí pouze z jednotlivých klinických studií a párových metaanalýz.Všechny novinky