Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 23.4.2017

Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

Při léčbě hypertenze je jako u všech dlouhodobých terapií nezbytná dobrá spolupráce pacienta. Pro dostatečnou kontrolu krevního tlaku je někdy nutné použít kombinaci antihypertenziv. Podle doporučených postupů European Society of Hypertension (ESH) a European Society of Cardiology (ESC) je doporučeno upřednostnit fixní kombinace látek, jejichž podávání vede u pacientů k lepší adherenci k léčbě.

Úvod

Cílem maďarské studie publikované v Journal of International Medical Research bylo porovnat adherenci k léčbě v průběhu jednoho roku u dvou fixních kombinací antihypertenziv: ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem.

Metodika studie

Data v této retrospektivní studii byla získána z celostátní maďarské databáze zdravotních pojištěnců. Do analýzy byli zařazeni dosud neléčení nemocní s hypertenzí, kterým byla jako iniciální léčba předepsána fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem nebo ramiprilu s hydrochlorothiazidem. Ze studie byli vyloučeni pacienti, kteří v průběhu předchozího roku některou z testovaných látek užívali. Byli sledováni po dobu 14 měsíců od vydání prvního receptu. Každý měsíc bylo zaznamenáno procento pacientů pokračujících v léčbě. Za přerušení léčby bylo považováno, pokud si dotyčný nevyzvedl recept po dobu ≥ 60 dní.

Výsledky

Dva měsíce od začátku léčby skončilo s užíváním přípravku 42 % pacientů, kterým byla předepsána fixní kombinace ramiprilu s hydrochlorothiazidem (n = 28 800), a 0 % pacientů léčených fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem (n = 10 295). Po jednom roce byla ve skupině ramipril + hydrochlorothiazid adherence k léčbě 29 % a ve skupině ramipril + amlodipin 54 %. Poměr rizik pro ukončení léčby kombinací ramiprilu s hydrochlorothiazidem proti kombinaci ramiprilu s amlodipinem činil 2,318 (95% CI 2,246−2,392).

Závěr

K léčbě fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem měli pacienti s hypertenzí v průběhu jednoho roku významně vyšší adherenci než k fixní kombinaci ramiprilu s hydrochlorothiazidem.

(blu)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T., Alföldi S., Farsang C. Ramipril + amlodipine and ramipril + hydrochlorothiazide fixed-dose combinations in relation to patient adherence. J Int Med Res 2016; 44 (5): 1087–1091, doi: 10.1177/0300060516645004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Cílem observační studie publikované vloni na podzim v časopisu Advances in Therapy bylo zhodnocení vlivu fixní kombinace perindopril/amlodipin na závažnost anginy pectoris dle CCS (Canadian Cardiovascular Society) a hodnocení zátěžové kapacity pacientů se stabilní anginou pectoris v podmínkách běžné klinické praxe.

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Adherencí k léčbě a účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na krevní tlak a orgánové poškození u pacientů s hypertenzí a ICHS se zabývaly dvě studie prezentované na 26th Meeting of the European Society of Hypertension.

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Ve velkých klinických studiích bylo kontroly hypertenze monoterapií dosaženo pouze u 20 % nemocných. V doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je proto zdůrazněna nutnost dosažení normálních hodnot krevního tlaku, a to většinou využitím kombinace antihypertenziv, např. inhibitoru renin-angiotenzinového systému (ACEi) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).Všechny novinky