Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antihypertenziva v kombinaci

Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Perindopril a amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. Studie ukrajinských autorů zkoumala vliv fixní kombinace těchto látek na orgánové poškození u pacientů trpících hypertenzí s ischemickou chorobou srdeční nebo bez ní.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Endotel cév produkuje řadu vazoaktivních látek, které výrazně ovlivňují cévní tonus. U inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARBs) se předpokládá, že pozitivní vliv na endotel je zprostředkován inhibicí AT II. Cílem níže prezentované studie bylo porovnat efekt ACEi a ARBs na funkci endotelu hodnocenou u pacientů s hypertenzí pomocí reaktivního hyperemického indexu (RHI) měřeného periferní arteriální tonometrií.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Fixní kombinace ramipril + amlodipin vedla během 4 měsíců k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) u 70 % diabetiků s hypertenzí, u nichž se nepodařilo kompenzovat TK při předchozí léčbě. Tyto výsledky přinesla nedávno publikovaná maďarská observační studie.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

Při léčbě hypertenze je jako u všech dlouhodobých terapií nezbytná dobrá spolupráce pacienta. Pro dostatečnou kontrolu krevního tlaku je někdy nutné použít kombinaci antihypertenziv. Podle doporučených postupů European Society of Hypertension (ESH) a European Society of Cardiology (ESC) je doporučeno upřednostnit fixní kombinace látek, jejichž podávání vede u pacientů k lepší adherenci k léčbě.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Cílem observační studie publikované vloni na podzim v časopisu Advances in Therapy bylo zhodnocení vlivu fixní kombinace perindopril/amlodipin na závažnost anginy pectoris dle CCS (Canadian Cardiovascular Society) a hodnocení zátěžové kapacity pacientů se stabilní anginou pectoris v podmínkách běžné klinické praxe.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Adherencí k léčbě a účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na krevní tlak a orgánové poškození u pacientů s hypertenzí a ICHS se zabývaly dvě studie prezentované na 26th Meeting of the European Society of Hypertension.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé