Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antihypertenziva v kombinaci

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Kombinace hydrochlorothiazidu jak s losartanem, tak i s telmisartanem vede k efektivnímu snížení zvýšeného krevního tlaku. Významné odlišnosti ovšem najdeme v dopadu obou léčiv na urátový a glukózový metabolismus.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

Vliv kombinace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů (DHP-CCB) na výskyt kardiovaskulárních příhod je nejasný, byť se jedná o účinnou kombinaci v léčbě hypertenze. Cílem post hoc analýzy studie HIJ-CREATE bylo porovnat incidenci závažných kardiovaskulárních událostí (MACE) u pacientů s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) léčených buď kombinací kandesartanu s amlodipinem, nebo kandesartanu s jiným DHP-CCB.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Renoprotektivní účinky kombinace losartan + hydrochlorothiazid v experimentálním modelu

Renoprotektivní účinky kombinace losartan + hydrochlorothiazid v experimentálním modelu

Kombinace losartan + hydrochlorothiazid (HCTZ) byla v prevenci rozvoje renálního postižení po 5/6 nefrektomii u potkanů účinnější než kombinace losartan + furosemid. Tato studie vyvrací představu, že thiazidová a thiazidům podobná diuretika jsou neúčinná u pokročilého renálního selhání.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

Studie ELIZA publikovaná v roce 2013 porovnávala účinnost fixní kombinace antihypertenziv losartan/hydrochlorothiazid oproti fixní kombinaci bisoprolol/hydrochlorothiazid u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzí.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Perindopril a amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. Studie ukrajinských autorů zkoumala vliv fixní kombinace těchto látek na orgánové poškození u pacientů trpících hypertenzí s ischemickou chorobou srdeční nebo bez ní.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Endotel cév produkuje řadu vazoaktivních látek, které výrazně ovlivňují cévní tonus. U inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARBs) se předpokládá, že pozitivní vliv na endotel je zprostředkován inhibicí AT II. Cílem níže prezentované studie bylo porovnat efekt ACEi a ARBs na funkci endotelu hodnocenou u pacientů s hypertenzí pomocí reaktivního hyperemického indexu (RHI) měřeného periferní arteriální tonometrií.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé