Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv setronů na adherenci k chemoterapii, nutnost odkladu chemoterapie a výskyt nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 3.11.2015

Vliv setronů na adherenci k chemoterapii, nutnost odkladu chemoterapie a výskyt nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů

Cílem autorů americké klinické studie bylo zjistit incidenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV), nutnosti odkladu chemoterapie a míru adherence k léčbě u pacientů užívajících palonosetron a další antiemetika ze skupiny antagonistů 5-HT3 serotoninového receptoru (tzv. setronů).

Retrospektivní analýza zahrnovala dospělé s primárními malignitami, kteří byli léčeni intravenózní vysoce (HEC) nebo středně (MEC) emetogenní chemoterapií. Odklad chemoterapie byl definován jako zpoždění dalšího cyklu chemoterapie alespoň o dvojnásobek průměrné délky cyklu dané chemoterapie podle National Comprehensive Cancer Network. Adherence k léčbě byla hodnocena na základě procenta pacientů, kteří dostali doporučený počet cyklů v odpovídajícím časovém horizontu.

Autoři v rámci studie vyhledali mezi pacienty s HEC 1 832 osob léčených palonosetronem a 2 387 užívajících jiná antiemetika ze skupiny setronů, mezi pacienty léčenými MEC to bylo 1 350 osob s palonosetronem a 1 379 s jinými setrony. Pacienti užívající palonosetron měli v porovnání s nemocnými léčenými jinými setrony méně CINV (s HEC 27,5 vs. 32,2 %, p = 0,0011; s MEC 36,1 vs. 41,7 %, p = 0,0026). Zároveň bylo v méně případech nutné odložit další cyklus chemoterapie (u HEC 3,2 vs. 6,0 %, p < 0,0001; u MEC 17,0 vs. 26,8 %, p < 0,0001). Pacienti s palonosetronem měli rovněž signifikantně lepší adherenci k léčbě (předepsaný počet cyklů HEC absolvovalo v doporučeném rozmezí 74,7 vs. 69,7 % pacientů, p = 0,0004; u MEC to bylo 43,1 vs. 37,3 % pacientů, p = 0,0019) a ve větším procentu bylo dodrženo i doporučené dávkování chemoterapie (u HEC ve 27,3 vs. 25,8 %, p = 0,0004; u MEC v 15,0 vs. 12,6 %, p = 0,0019).

Palonosetron u pacientů užívajících HEC i MEC efektivněji redukoval CINV ve srovnání s jinými antiemetiky z téže lékové skupiny. Pacienti užívající palonosetron navíc měli i lepší adherenci k léčbě a méně odložených léčebných cyklů či redukcí dávkování.

(epa)

Zdroj: Palli S. R., Grabner M., Quimbo R. A., Rugo H. S. The impact of 5-hydroxytryptamine-receptor antagonists on chemotherapy treatment adherence, treatment delay, and nausea and vomiting. Cancer Manag Res 2015 Jun 16; 7: 175–188; doi: 10.2147/CMAR.S71355.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Receptory pro 5-hydroxytryptamin hrají důležitou roli v rozvoji nauzey a zvracení po chemoterapii

Nauzea a zvracení jsou reflexní děje, které chrání střevo a žaludek před toxickými látkami. Zatímco zvracení je příznakem objektivním, nauzea je subjektivní pocit, může předcházet zvracení nebo se vyskytuje samostatně. Rozvoj nauzey a zvracení po chemoterapii (CINV) souvisí s aktivací neurotransmiterových receptorů a je ovlivněn vlastnostmi použité chemoterapie, jejím opakujícím se podáváním a v neposlední řadě také individuální dispozicí pacienta. Vždy je však spojen se signifikantním poklesem kvality života. Léčba tohoto nežádoucího účinku je však velmi svízelná.

Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií pomocí palonosetronu

Nauzea a zvracení patří mezi hlavní nežádoucí účinky chemoterapie a mohou mít zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) je obtížná, jednou z léčebných možností jsou například antagonisté receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3RA). Cílem práce kanadských autorů bylo nastínit existující a budoucí možnosti léčby CINV a zhodnotit účinnost, tolerabilitu a bezpečnost léčby CINV palonosetronem, preparátem ze skupiny 5-HT3RA, který je k léčbě CINV schválen.Všechny novinky