Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv potravy a věku na farmakokinetiku a bezpečnost fixní kombinace netupitant/palonosetron

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 16.7.2016

Vliv potravy a věku na farmakokinetiku a bezpečnost fixní kombinace netupitant/palonosetron

Potrava a biologický věk mají vliv na farmakokinetiku fixní kombinace NEPA − ukázala to otevřená studie I. fáze. Bezpečnost přípravku se potvrdila i při zvýšení plazmatické expozice u obou jeho složek.

Dostatečná compliance při antiemetické léčbě je důležitým faktorem v prevenci chemoterapií indukované nauzey a zvracení. NEPA je nový perorální preparát, který kombinuje výhody vysoce selektivního antagonisty receptoru NKnetupitantu a antagonisty receptoru 5-HT3 palonosetronu. Cílem prezentované studie bylo vyhodnotit vliv potravy a věku na farmakokinetiku a bezpečnost jedné dávky NEPA u zdravých dospělých a zdravých seniorů.

Metodika výzkumu

Za účelem zjištění vlivu potravy na farmakokinetiku NEPA byla provedena klinická studie ve zkříženém (cross-over) uspořádání u 24 zdravých dobrovolníků ve věku 18−45 let. V rámci jedné léčebné periody dobrovolníci přijali perorálně dávku NEPA nalačno, během další léčebné periody ji přijali po jídle. Vliv věku byl zkoumán v paralelní skupině 12 zdravých starších dobrovolníků (≥ 65 let), kterým byla podána jediná dávka NEPA nalačno. Všem účastníkům studie byla odebírána krev pro farmakokinetickou analýzu netupitantu a palonosetronu.

Výsledky

Ve skupině mladších testovaných byl rozsah absorpce a biologické dostupnosti netupitantu vyšší po příjmu potravy v porovnání se stavem nalačno. Absorpce palonosetronu byla konstantní bez závislosti na příjmu potravy. Ve skupině zdravých starších osob byla vyšší biologická dostupnost obou složek preparátu oproti mladším účastníkům. Nevyskytly se žádné závažné nežádoucí účinky, nejčastějšími běžnými byly zácpa a bolest hlavy.

Závěr

Studie ukázala, že příjem potravy a biologický věk mají vliv na farmakokinetiku NEPA, ale úprava dávkování není nutná. Zvýšení plazmatické expozice NEPA nebylo klinicky relevantní.

(raj)

Zdroj: Calcagnile S., Lanzarotti C., Gutacker M. et al. Evaluation of the effect of food and age on the pharmacokinetics of oral netupitant and palonosetron in healthy subjects: a randomized, open-label, crossover phase 1 study. Clin Pharmacol Drug Dev 2015 Sep; 4 (5): 377−386; doi: 10.1002/cpdd.192.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,1/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

Cílem práce publikované v květnu 2016 bylo shrnout a zhodnotit výsledky dostupných klinických studií, které se věnují efektivitě orálně podávaných přípravků obsahujících fixní kombinaci netupitantu s palonosetronem (NEPA) v prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů, kteří podstupují léčbu středně a vysoce emetogenní chemoterapií.

NEPA: bezpečná kombinace v antiemetické léčbě onkologických pacientů

Standardní profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) při léčbě silně emetogenní chemoterapií zahrnuje antagonisty receptorů 5-hydroxytryptaminu 3 (5-HT3), antagonisty neurokininových receptorů typu 1 (NK1RA) a kortikoidy. NEPA je fixní kombinací netupitantu a palonosetronu.

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení − tentokrát z pohledu pacientů

Výzkum zaměřený na chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) studuje především objektivně měřitelné aspekty, jako je frekvence a intenzita zvracení. Subjektivní stránka věci nám ale zůstává často skryta. Rozpoznání nauzey a její objektivní zhodnocení je obtížné, protože se jedná o zcela subjektivní symptom, který nemá žádný objektivní korelát. Chceme-li znát její skutečnou intenzitu, jedinou možností je komunikace s pacienty. Ti totiž tyto obtíže obvykle prožívají doma.Všechny novinky