Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 5.2.2018

Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Autoři prezentované studie si dali za cíl vyhodnotit vliv adherence ke guidelines pro antiemetickou léčbu na incidenci chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) a na kvalitu života pacientů.

Metodika studie

Studie zahrnovala 100 chemoterapeuticky naivních pacientů. Byly vyhodnoceny zvyklosti lékařů s předepisováním antiemetické léčby a jejich konzistence s guidelines MASCC/ESMO 2014.

Pacienti si v průběhu 5 dní vedli denní písemné záznamy o výskytu zvracení a k popsání nauzey používali dotazník o 7 položkách postavený na principu Likertovy škály. K vyhodnocení kvality života byla použita modifikovaná verze dotazníku FLIE (Functional Living Index-Emesis), který nemocní vyplnili před začátkem chemoterapie a 5 dní po ukončení prvního cyklu. Dotazník obsahuje 18 otázek: 9 se týká hodnocení nauzey, dalších 9 hodnotí zvracení. Zahrnut je i vliv nauzey a zvracení na denní život pacienta. Odpovědi se pohybují na škále 1–7. Nižší skóre přestavuje zhoršení symptomů a horší kvalitu života. Dále pacienti pracovali s dotazníkem, který byl vytvořen pro posouzení výskytu a závažnosti nežádoucích účinků (NÚ). Mírou vyhodnocení výsledků byla incidence NÚ při CINV a kvalita života.

Výsledky

Primární cíl odhalil rozdíly v kompletní kontrole (žádné epizody zvracení, žádná rescue terapie ani nauzea), ve skóre FLIE pro nauzeu i zvracení a ve výskytu NÚ.

Konzistence s guidelines byla pozorována spíše v rámci prevence akutního než opožděného zvracení se signifikantními rozdíly v kompletní kontrole mezi skupinou s adherencí (GAG) a neadherencí (GNG) ke guidelines.

V prevenci opožděného zvracení byly zaznamenány signifikantní rozdíly ve skóre FLIE mezi GAG a GNG. Ve skupině GNG se v těchto případech častěji objevovaly průjem, bolesti hlavy, potíže s polykáním a tmavá stolice.

Závěr

Mezinárodní guidelines jsou významnými nástroji, které lékařům umožňují začlenit nejnovější klinické informace dle medicíny založené na důkazech (EBM) do denní praxe a pomáhají tak zlepšit kvalitu života pacientů. Autoři konstatují, že konzistence s platnými guidelines vedla k signifikantní redukci incidence akutního i opožděného CINV a jiných NÚ, stejně jako ke zlepšení kvality života pacientů.

(mir)

Zdroj: Abunahlah N., Sancar M., Dane F., Özyavuz M. K. Impact of adherence to antiemetic guidelines on the incidence of chemotherapy-induced nausea and vomiting and quality of life. Int J Clin Pharm 2016; 38 (6): 1464–1476.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

I přes dostupnost efektivních antiemetik a existenci podrobných doporučených postupů nedosáhne až 40 % onkologických pacientů podstupujících chemoterapii kompletní kontroly nauzey a zvracení spojených s chemoterapií (CINV). Mezinárodní tým autorů se proto pokusil vytvořit nástroj k odhadu rizika CINV ≥ 2. stupně, tzn. výskytu ≥ 2 epizod zvracení nebo poklesu orálního příjmu kvůli nevolnosti, a to ode dne podání chemoterapie až do 5. dne po aplikaci. Tento nástroj by měl onkologům sloužit k optimálnímu výběru profylaktické antiemetické léčby.

Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Práce mezinárodního týmu loni publikovaná v časopisu Future Oncology hodnotila bezpečnost a efektivitu palonosetronu podávaného v rámci prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětských onkologických pacientů.

Aktualizace doporučení ASCO pro antiemetickou profylaxi u dospělých pacientů léčených chemoterapií

V roce 1999 vydala Americká společnost pro klinickou onkologii (ASCO) první doporučení pro používání antiemetik v onkologické léčbě. Následující text shrnuje některé ze změn publikovaných v nejnovější aktualizaci v roce 2017. Vzhledem k rozsahu článku není blíže diskutována antiemetická léčba u pacientů podstupujících radioterapii, pozornost je věnována pouze profylaxi nauzey a zvracení v souvislosti s chemoterapií. Rovněž nejsou diskutovány aktualizace doporučení pro pediatrickou onkologickou léčbu.Všechny novinky