Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Receptory pro 5-hydroxytryptamin hrají důležitou roli v rozvoji nauzey a zvracení po chemoterapii

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 7.9.2015

Receptory pro 5-hydroxytryptamin hrají důležitou roli v rozvoji nauzey a zvracení po chemoterapii

Nauzea a zvracení jsou reflexní děje, které chrání střevo a žaludek před toxickými látkami. Zatímco zvracení je příznakem objektivním, nauzea je subjektivní pocit, může předcházet zvracení nebo se vyskytuje samostatně. Rozvoj nauzey a zvracení po chemoterapii (CINV) souvisí s aktivací neurotransmiterových receptorů a je ovlivněn vlastnostmi použité chemoterapie, jejím opakujícím se podáváním a v neposlední řadě také individuální dispozicí pacienta. Vždy je však spojen se signifikantním poklesem kvality života. Léčba tohoto nežádoucího účinku je však velmi svízelná.

Důležitou roli v léčbě CINV hrají antagonisté receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3 RA). 

První generace 5-HT3 RA byla velmi účinná v léčbě zvracení v prvních 24 hodinách po podání chemoterapie (časné zvracení), v léčbě pozdního zvracení v rozmezí 24–120 hodin po absolvování chemoterapie však již účinné nebyly. Palonosetron je 5-HT3 RA druhé generace, který se od první generace liší mechanismem účinku, delším biologickým poločasem i vyšší vazebnou kapacitou, což vede k lepšímu ovlivnění pozdního zvracení. Jeho antiemetická aktivita funguje na centrální i gastrointestinální úrovni, bezpečnost a tolerabilita léčby byly dobře zdokumentovány množstvím studií, včetně vlivu na kardiovaskulární systém.

Zatímco zvracení je při léčbě druhou generací 5-HT3 RA eliminováno velmi úspěšně, nauzea může i u takto léčených pacientů někdy vyvolávat terapeutické obtíže. Autoři článku proto doporučují v takových případech doplnit palonosetron dexametazonem a olanzapinem. Olanzapin je antipsychotikum, které blokuje receptory pro dopamin, serotonin, katecholaminy, acetylcholin i histamin. Ve výše uvedené kombinaci jej lze s úspěchem využít k efektivní redukci CINV, je ale nutné počítat s nežádoucími účinky, které jsou u této skupiny léčiv běžné – se sedací a váhovým přírůstkem.

Druhá generace 5-HT3 RA eliminuje časné i pozdní zvracení u pacientů se středně a vysoce emetogenní chemoterapií. V případě přetrvávající nauzey je podle autorů článku vhodné ke druhé generaci 5-HT3 RA přidat dexametazon a olanzapin.

(epa)

Zdroj: Navari R. M. 5-HT3 receptors as important mediators of nausea and vomiting due to chemotherapy. Biochim Biophys Acta. 2015 Mar 30; pii: S0005-2736(15)00099-1; doi: 10.1016/j.bbamem.2015.03.020. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií pomocí palonosetronu

Nauzea a zvracení patří mezi hlavní nežádoucí účinky chemoterapie a mohou mít zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) je obtížná, jednou z léčebných možností jsou například antagonisté receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3RA). Cílem práce kanadských autorů bylo nastínit existující a budoucí možnosti léčby CINV a zhodnotit účinnost, tolerabilitu a bezpečnost léčby CINV palonosetronem, preparátem ze skupiny 5-HT3RA, který je k léčbě CINV schválen.

Lékové interakce fixní kombinace palonosetronu a netupitantu

Látky ze skupiny antagonistů receptoru pro neurokinin-1 (NK1 RA) jsou v léčbě nauzey a zvracení vyvolaného chemoterapií běžně podávány s antagonisty receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3 RA). Do této skupiny patří i fixní kombinace netupitantu s palonosetronem, která právě prochází schvalovacím procesem.Všechny novinky