Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Palonosetron je přínosem v léčbě nevolnosti a zvracení po emetogenní chemoterapii

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 6.11.2015

Palonosetron je přínosem v léčbě nevolnosti a zvracení po emetogenní chemoterapii

Metaanalýza publikovaných studií dokládá významné zlepšení kontroly akutní i oddálené nauzey a zvracení (CINV) po středně a vysoce emetogenní chemoterapii pomocí palonosteronu. Jde o jediného antagonistu 5-HT3 receptorů se specifickou indikací prevence oddálené CINV u emetogenní chemoterapie. Přidání palonosteronu také umožňuje snížit dávku kortikosteroidů bez poklesu antiemetické účinnosti a má výborný profil snášenlivosti, zejména z hlediska kardiologické bezpečnosti a lékových interakcí.

Palonosteron patří mezi antagonisty 5-HT3 receptorů („setrony“) a jde o zástupce 2. generace této skupiny. Setrony jsou v onkologické praxi běžně používány u CINV a podávají se jak v monoterapii, tak v kombinaci s dalšími antiemetiky. Aplikují se perorálně, rektálně nebo parenterálně.

Italští autoři provedli metaanalýzu randomizovaných klinických studií a přínos palonosetronu potvrdili. Bylo zjištěno, že monoterapie palonosetronem je účinnější než monoterapie jinými 5-HT3 antagonisty. Kombinovaná antiemetická léčba zahrnující palonosetron, dexametazon a aprepitant vede k významně lepší kontrole oddálené CINV u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií nebo s rizikovou kombinací antracyklinů s cyklofosfamidem. Palonosetron také umožňuje snížit celkovou dávku kortikosteroidů u pacientů podstupujících emetogenní chemoterapii. Autoři ve studii rovněž diskutují bezpečnostní profil a ekonomické aspekty léčby palonosetronem.

Palonosetron významně pomáhá účinně kontrolovat CINV u pacientů se středně a vysoce emetogenní chemoterapií, a umožňuje tak dosáhnout maximální účinnosti cytostatické léčby. Jeho výhodné vlastnosti se již odrazily v mezinárodních doporučeních pro léčbu CINV a jsou důvodem stále se rozšiřujícího užívání palonosetronu v onkologické praxi.

(zza)

Zdroj: Celio L., Niger M., Ricchini F. et al. Palonosetron in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: an evidence-based review of safety, efficacy, and place in therapy. Core Evid 2015 Aug 21; 10: 75–87.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv setronů na adherenci k chemoterapii, nutnost odkladu chemoterapie a výskyt nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů

Cílem autorů americké klinické studie bylo zjistit incidenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV), nutnosti odkladu chemoterapie a míru adherence k léčbě u pacientů užívajících palonosetron a další antiemetika ze skupiny antagonistů 5-HT3 serotoninového receptoru (tzv. setronů).

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Receptory pro 5-hydroxytryptamin hrají důležitou roli v rozvoji nauzey a zvracení po chemoterapii

Nauzea a zvracení jsou reflexní děje, které chrání střevo a žaludek před toxickými látkami. Zatímco zvracení je příznakem objektivním, nauzea je subjektivní pocit, může předcházet zvracení nebo se vyskytuje samostatně. Rozvoj nauzey a zvracení po chemoterapii (CINV) souvisí s aktivací neurotransmiterových receptorů a je ovlivněn vlastnostmi použité chemoterapie, jejím opakujícím se podáváním a v neposlední řadě také individuální dispozicí pacienta. Vždy je však spojen se signifikantním poklesem kvality života. Léčba tohoto nežádoucího účinku je však velmi svízelná.Všechny novinky