Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 7.9.2015

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Japonští autoři do studie zahrnuli 42 pacientek, kterým byla diagnostikována gynekologická malignita a byly léčeny výše uvedenou chemoterapií. Ve dni 1 bylo pacientkám bezprostředně před chemoterapií podáno intravenózně 0,75 mg palonosetronu a 19,8 mg dexametazonu a ve dnech 2 a 3 pak znovu dexametazon v dávce 6,6 mg. Účinnost a bezpečnost kombinace palonosetron/dexametazon byla hodnocena pomocí dotazníku vyplňovaného pacientkami Multinational Association of Supportive Care in Cancer Antiemesis Tool, a to v průběhu osmi dní po podání prvního cyklu chemoterapie. Závažnost pocitu nevolnosti byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály.

Během akutní fáze (0–24 h po podání chemoterapie) byla odpověď na léčbu 95,2 %, v pozdní fázi (24–96 h po podání chemoterapie) 90,5 %. Celkem (0–96 h po podání chemoterapie) odpovědělo na antiemetickou profylaxi 85,7 %. Kompletní kontroly bylo dosaženo v akutní fázi u 90,5 % pacientek, v pozdní fázi u 85,7 % a celkově u 78,6 % pacientek. U jedné pacientky (2,4 %) se jako nežádoucí účinek léčby objevila zácpa, u jedné pacientky (2,4 %) průjem, oba nežádoucí účinky byly závažnosti ≥ 2.

Terapie kombinací palonosetron/dexametazon v profylaxi CINV u onkogynekologických pacientek léčených kombinací paklitaxel/karboplatina je efektivní, nežádoucí účinky této profylaktické léčby se vyskytují málo a jsou jen mírné. Preventivní podání palonosetronu/dexametazonu tedy pomáhá zachovávat adekvátní kvalitu života onkologických pacientů. Při hodnocení výsledků studie je ale nutné vzít v úvahu, že v České republice se k léčbě používají nižší dávky palonosetronu (více informací je možné najít v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách SÚKL). 

(epa)

Zdroj: Takatori E., Shoji T., Miura Y., et al. A phase II clinical trial of palonosetron for the management of delayed vomiting in gynecological cancer patients receiving paclitaxel/carboplatin therapy. Mol Clin Oncol. 2015 Mar; 3 (2): 281–286. Epub 2015 Jan 9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií pomocí palonosetronu

Nauzea a zvracení patří mezi hlavní nežádoucí účinky chemoterapie a mohou mít zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) je obtížná, jednou z léčebných možností jsou například antagonisté receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3RA). Cílem práce kanadských autorů bylo nastínit existující a budoucí možnosti léčby CINV a zhodnotit účinnost, tolerabilitu a bezpečnost léčby CINV palonosetronem, preparátem ze skupiny 5-HT3RA, který je k léčbě CINV schválen.

Lékové interakce fixní kombinace palonosetronu a netupitantu

Látky ze skupiny antagonistů receptoru pro neurokinin-1 (NK1 RA) jsou v léčbě nauzey a zvracení vyvolaného chemoterapií běžně podávány s antagonisty receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3 RA). Do této skupiny patří i fixní kombinace netupitantu s palonosetronem, která právě prochází schvalovacím procesem.Všechny novinky