Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace netupitantu/palonosetronu v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 16.12.2016

Fixní kombinace netupitantu/palonosetronu v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení

Díky prokázané účinnosti a bezpečnosti představuje perorální kombinace netupitantu a palonosetronu pohodlnou prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií, která odpovídá současným doporučením. Je to cesta, jak lze dosáhnout co nejvyšší možné účinnosti emetogenní chemoterapie.

Úvod

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) patří k nejvíce obtěžujícím účinkům chemoterapie. Mají velký vliv na kvalitu života onkologických pacientů, denní aktivity či výkonnost. Doporučení National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) uvádějí jako vhodné přípravky pro prevenci CINV u středně a vysoce emetogenní chemoterapie (MEC a HEC) inhibitory receptorů pro serotonin (5-HT3) i inhibitory receptorů pro neurokinin (NK1). První perorální fixní kombinace netupitantu (inhibitoru NK1) a palonosetronu (inhibitoru 5-HT3) je indikovaná v prevenci akutní i oddálené CINV. Přínos palonosetronu převažuje v akutní fázi (0–24 hodin po podání MEC/HEC) a netupitant působí proti CINV v akutní i v pozdní fázi (celková fáze: 0–120 hodin). Fixní kombinace netupitant (300 mg) / palonosetron (0,5 mg) se podává 1 hodinu před zahájením MEC/HEC nezávisle na jídle.

Výsledky studií − účinnost a bezpečnost

Poté co byla prokázána noninferiorita palonosetronu p. o. v porovnání s jeho i. v. podáním, byly provedeny studie účinnosti perorální kombinace palonosteron/netupitant. Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze II se 135 pacienty (Hesketh et al., 2014) prokázala významně vyšší podíl pacientů s kompletní odpovědí (CR − complete response: bez zvracení a bez podání záchranné antiemetické terapie) v celkové fázi po podání chemoterapie obsahující platinu ve srovnání se samotným palonosetronem (86,9 vs. 76,5 %; p = 0,003). Přínos kombinované antiemetické léčby byl významně větší než u samotného palonosetronu jak v akutní, tak v pozdní fázi. V akutní fázi dosahovala míra CR u kombinace palonosetron/netupitant 98,5 %.

Studie fáze III s podobně kvalitním designem a 1455 pacienty (Aapro et al., 2014) prokázala významně vyšší výskyt CR při podávání perorální kombinace palonosetron/netupitant + dexamethasonu v porovnání se samotným palonosetronem plus dexamethasonem (76,9 vs. 69,5 %, p = 0,001). Účinnost přetrvávala i u pacientů, kteří pokračovali ve stejné antiemetické léčbě v prodloužení studie ve 2.–6. cyklu chemoterapie. Studie bezpečnosti (Gralla et al., 2014) potvrdila účinnost kombinace palonosetron/netupitant při opakovaných cyklech MEC a HEC (celkem 1961 cyklů chemoterapie) a ukázala, že nejčastějšími nežádoucími příhodami při podávání netupitantu/palonosetronu byly zácpa (3,6 %) a bolest hlavy (1 %), většinou mírné či střední intenzity. Monitorování EKG, které Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) doporučuje z důvodu prodloužení intervalu QT pozorovaného při podávání jiných inhibitorů 5-HT3 u rizikových pacientů, nepřineslo žádné obavy o kardiologickou bezpečnost kombinace palonosetron/netupitant.

Závěr

Netupitant/palonosetron je první fixní perorální kombinace, jež prokázala výborný efekt a bezpečnost prevence CINV u MEC a HEC. Představuje pohodlný způsob, jak postupovat podle aktuálních doporučených postupů pro prevenci CINV, zvýšit adherenci pacientů k chemoterapii a minimalizovat riziko nutného podání záchranné antiemetické léčby.

(eza)

Zdroj: Coyne J. W. The first oral fixed-dose combination of netupitant and palonosetron for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Adv Pract Oncol 2016 Jan-Feb; 7 (1): 66−70.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání 3 různých dávek netupitantu do kombinace s palonosetronem v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Účinnost a bezpečnost 3 různých dávek netupitantu ve fixní kombinaci s palonosetronem byla porovnávaná se samotným palonosetronem ve studii uveřejněné v časopisu Annals of Oncology. Kombinovaná léčba s 300 mg netupitantu přinesla nejlepší klinické výsledky.

NEPA, fixní kombinace netupitantu a palonosetronu, v léčbě nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií

Nevolnost a zvracení indukované chemoterapií se v současné době standardně léčí kombinací látek, které postihují více drah spojených s emezí. NEPA je první dostupná fixní kombinace netupitantu (inhibitoru receptoru NK1) a palonosetronu (inhibitoru receptorů 5-HT3) umožňující blokovat účinky dvou hlavních neurotransmiterů, které se podílejí na vyvolání zvracení.

NEPA: nadějná kombinace v léčbě nauzey a zvracení při chemoterapii

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) jsou častými komplikacemi léčby onkologických pacientů. Jednou z přínosných modalit při hledání optimální antiemetické terapie je fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA). K jejím výhodám patří jednoduché dávkování a dlouhodobá účinnost i v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie.Všechny novinky