Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita a bezpečnost orálního a intravenózního podání palonosetronu v léčbě chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 6.11.2015

Efektivita a bezpečnost orálního a intravenózního podání palonosetronu v léčbě chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení

Chemoterapie je základní kurativní léčbou mnoha nádorových onemocnění. Kromě předpokládaného efektu má však řadu nežádoucích účinků. Hlavním z nich je chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV), které výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta. V současné době se v této indikaci podávají antagonisté neurokininového receptoru 1 a antagonisté 5-hydroxytriptaminového receptoru 3. typu. Léčiva se používají v kombinaci s kortikosteroidy. Pro zjištění adekvátní účinnosti léku byla provedena studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v efektivitě a bezpečnosti při perorálním a intravenózním podání léčiva.

Palonosetron je silný selektivní antagonista 5-hydroxytriptaminového receptoru druhé generace. V porovnání s jinými léky dané skupiny se vyznačuje vysokou afinitou k receptorům (až stonásobně vyšší než ostatní zástupci skupiny) a má velmi dlouhý plazmatický eliminační poločas (až 40 hodin). Využívá se jako prevence akutní i opožděné fáze zvracení souvisejícího se středně a vysoce emetogenní terapií. Akutní zvracení můžeme definovat jako takové, které se dostaví v prvních 24 hodinách po aplikaci emetogenní chemoterapie. O opožděné fázi mluvíme v případě, že se CINV dostaví během 25–120 hodin po podání chemoterapie.

Bylo provedeno mnoho studií, které se zabývaly účinkem palonosetronu v prevenci CINV při orální a intravenózní aplikaci léku. Na intravenózní aplikaci byly zaměřeny dvě studie u pacientů se středně emetogenní chemoterapií a jedna studie u pacientů s vysoce emetogenní terapií. Pacientům byly aplikovány dávky 0,25 mg nebo 0,75 mg palonosetronu a výsledek byl porovnán s pacienty, kterým byl podán jiný lék z téže skupiny (ondasetron, dolasetron). Výsledky studie prokázaly, že největší efekt v prevenci CINV mělo podání 0,25 mg palonosetronu intravenózně. Aplikací palonosetronu perorálně se zabývala studie, která hodnotila efekt různých dávek léčiva a porovnávala jejich účinek s odpovídající dávkou aplikovanou intravenózně. Bylo prokázáno, že pro perorální podání je nejnižší účinná dávka palonosetronu 0,5 mg.

Na základě těchto výsledků byla provedena další studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v účinnosti a bezpečnosti při podání 0,25 mg palonosetronu intravenózně a 0,5 mg palonosetronu perorálně (v obou případech v kombinaci s dexametazonem) v prevenci vzniku CINV. Do studie bylo zapojeno 738 pacientů a účastnilo se jí 60 center z různých zemí. Pacienti byli rozděleni do dvou ekvivalentních skupin dle pohlaví a oblasti, ze které pocházeli. Studie se mohli účastnit pouze pacienti bez předchozí léčby chemoterapií, kteří byli indikováni k chemoterapeutické léčbě cisplatinou. Účastníci studie museli být starší 18 let a s histologicky nebo cytologicky prokázaným maligním solidním tumorem. První skupina byla léčena perorálním palonosetronem v dávce 0,5 mg v kombinaci s 20 mg dexametazonu denně. Druhá skupina dostávala intravenózně 0,25 mg palonosetronu a 20 mg dexametazonu. Kortikoidy byly v obou případech aplikovány perorálně.

Studie probíhala v období od července 2011 do listopadu 2012. V obou skupinách pacientů se hodnotilo procento tzv. kompletních odpovědí na léčbu palonosetronem. Za kompletní odpověď se považoval stav, kdy během akutní fáze (0–24 hodin po aplikaci chemoterapie) nedošlo u pacientů k vyvolání CINV. Této terapeutické odezvy bylo dosaženo u 89,4 % pacientů ve skupině s perorální aplikací léčiva a u 86,2 % ve skupině s intravenózní aplikací. V žádné skupině nebyl prokázán signifikantní výskyt závažných nežádoucích účinků a nebyly nalezeny změny na EKG.

Palonosetron lze užívat v obou formách. Studie neprokázala horší účinnost perorální formy. Profylaktická aplikace léčiva zamezila u většiny pacientů vzniku nauzey a zvracení v akutní fázi a v porovnání s dalšími léčivy skupiny měla pozitivní vliv i na opožděnou fázi zvracení. 

(idav)

Zdroj: Karthaus M., Tibor C., Lorusso V. et al. Efficacy and safety of oral palonosetron compared with IV palonosetron administered with dexamethasone for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients with solid tumors receiving cisplatin-based highly emetogenic chemotherapy (HEC). Support Care Cancer 2015 Oct; 23 (10): 2917–2923.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv setronů na adherenci k chemoterapii, nutnost odkladu chemoterapie a výskyt nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů

Cílem autorů americké klinické studie bylo zjistit incidenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV), nutnosti odkladu chemoterapie a míru adherence k léčbě u pacientů užívajících palonosetron a další antiemetika ze skupiny antagonistů 5-HT3 serotoninového receptoru (tzv. setronů).

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Receptory pro 5-hydroxytryptamin hrají důležitou roli v rozvoji nauzey a zvracení po chemoterapii

Nauzea a zvracení jsou reflexní děje, které chrání střevo a žaludek před toxickými látkami. Zatímco zvracení je příznakem objektivním, nauzea je subjektivní pocit, může předcházet zvracení nebo se vyskytuje samostatně. Rozvoj nauzey a zvracení po chemoterapii (CINV) souvisí s aktivací neurotransmiterových receptorů a je ovlivněn vlastnostmi použité chemoterapie, jejím opakujícím se podáváním a v neposlední řadě také individuální dispozicí pacienta. Vždy je však spojen se signifikantním poklesem kvality života. Léčba tohoto nežádoucího účinku je však velmi svízelná.Všechny novinky