Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antiemetická terapie

Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Přehledový článek amerického hematoonkologa Rudolpha M. Navariho z dubna 2017 shrnuje klinické poznatky a doporučení k antiemetické léčbě v pediatrické onkologii.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

V poslední době narůstá počet pacientů, kteří se potýkají s různými druhy nádorových onemocnění. Řada z nich podstupuje chemoterapii, u níž je jedním z nepříjemných vedlejších účinků nauzea, případně zvracení. Pro určení vhodné léčby nauzey a zvracení jsou k dispozici guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), do nichž byla nově zařazena i kombinovaná terapie netupitantem s palonosetronem (NEPA).   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Účinek trojkombinací založených na antagonistech receptoru NK1 v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení – metaanalýza

Účinek trojkombinací založených na antagonistech receptoru NK1 v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení – metaanalýza

Recentní metaanalýza srovnávající efektivitu a vedlejší účinky trojkombinací založených na inhibitorech receptorů NK1 s kombinacemi dvou léčiv v antiemetické léčbě prokázala nejen vyšší efektivitu trojkombinací v případě vysoce emetogenní terapie, ale také možnost dosažení stejných léčebných výsledků s použitím nižších dávek dexamethasonu.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Prevence nauzey a zvracení u pacientů léčených karboplatinou

Prevence nauzey a zvracení u pacientů léčených karboplatinou

Klinická doporučení pro antiemetickou terapii pacientů léčených karboplatinou jsou nekonzistentní v názoru, zda se mají antagonisté neurokininových receptorů (NK1RA) podávat spolu s antagonisty 5-hydroxytryptaminových receptorů (5HT3RA) a dexamethasonem (DEX). Nedávno publikovaná mezinárodní studie se zaměřila na účinnost antiemetické léčby dexamethasonem a palonosetronem v kombinaci s netupitantem či aprepitantem u těchto pacientů.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie, jež výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Logickou snahou je takovýmto komplikacím předcházet, což představuje pro zdravotnický systém značnou finanční zátěž. V následujícím článku jsou prezentovány výsledky analýzy, která byla zaměřena nejen na porovnání účinnosti fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s palonosetronem v monoterapii, ale i na její finanční efektivitu.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení (CINV) jsou spojeny s významným zhoršením kvality života pacientů. Výskyt CINV je ovlivněn emetogenitou chemoterapie, opakováním cyklů chemoterapie a přítomností rizikových faktorů na straně pacienta (ženské pohlaví, věk < 50 let, anamnéza minimálního příjmu alkoholu, kinetóza při jízdě v autě, nevolnost a zvracení během předchozí chemoterapie, nevolnost a zvracení během těhotenství). Výrazná a nekontrolovaná CINV může vést až k nutnosti hospitalizace. Používání kombinace antagonistů receptorů pro 5-hydroxytryptamin 3 (serotonin, 5-HT3), dexamethasonu a antagonistů receptorů pro neurokinin 1 (NK1) zlepšilo kontrolu CINV akutního (do 24 hodin) i pozdního (více než 24 hodin po podání emetogenní léčby) u jednodenní chemoterapie.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie