Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antiemetická terapie

Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie, jež výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Logickou snahou je takovýmto komplikacím předcházet, což představuje pro zdravotnický systém značnou finanční zátěž. V následujícím článku jsou prezentovány výsledky analýzy, která byla zaměřena nejen na porovnání účinnosti fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s palonosetronem v monoterapii, ale i na její finanční efektivitu.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení (CINV) jsou spojeny s významným zhoršením kvality života pacientů. Výskyt CINV je ovlivněn emetogenitou chemoterapie, opakováním cyklů chemoterapie a přítomností rizikových faktorů na straně pacienta (ženské pohlaví, věk < 50 let, anamnéza minimálního příjmu alkoholu, kinetóza při jízdě v autě, nevolnost a zvracení během předchozí chemoterapie, nevolnost a zvracení během těhotenství). Výrazná a nekontrolovaná CINV může vést až k nutnosti hospitalizace. Používání kombinace antagonistů receptorů pro 5-hydroxytryptamin 3 (serotonin, 5-HT3), dexamethasonu a antagonistů receptorů pro neurokinin 1 (NK1) zlepšilo kontrolu CINV akutního (do 24 hodin) i pozdního (více než 24 hodin po podání emetogenní léčby) u jednodenní chemoterapie.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Kombinace netupitant/palonosetron v prevenci zvracení u středně a vysoce emetogenní chemoterapie

Kombinace netupitant/palonosetron v prevenci zvracení u středně a vysoce emetogenní chemoterapie

Nauzea a vomitus v důsledku protinádorové terapie jsou stále problémem pro pacienty i ošetřující lékaře. V nedávné době byla zveřejněna nová mezinárodní antiemetická opatření a současně byla uvedena na farmaceutický trh nová léčiva. Patří mezi ně i fixní kombinace netupitantu a palonosetronu.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Podávání fixní kombinace netupitantu a palonosetronu u žen léčených pro karcinom prsu

Podávání fixní kombinace netupitantu a palonosetronu u žen léčených pro karcinom prsu

Post hoc hodnocení účinnosti terapeutické fixní antiemetické kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) u žen s karcinomem prsu bylo recentně publikováno v časopisu Breast.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Kombinace netupitantu s palonosetronem pomáhá v každé fázi chemoterapie

Kombinace netupitantu s palonosetronem pomáhá v každé fázi chemoterapie

V časopisu Hospital Pharmacy, který každý měsíc publikuje přehledy schválených léčivých přípravků nebo léčiv v III. fázi klinického hodnocení, vyšla podrobná monografie přípravku Akynzeo.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie