Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antiemetická terapie

Antiemetická profylaxe v kazuistikách: NEPA v kombinaci s dexametazonem

Antiemetická profylaxe v kazuistikách: NEPA v kombinaci s dexametazonem

Kombinace antagonistů receptorů 5HT3 (palonosetron) a NK1 (netupitant) blokuje hlavní signální dráhy zodpovědné za nauzeu a zvracení navozené chemoterapií (CINV). Příznivý vliv této fixní kombinace v antiemetické terapii přibližují následující dvě kazuistiky onkologických pacientů.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Role antagonistů receptorů NK1 v léčbě chemoterapií indukované nauzey

Role antagonistů receptorů NK1 v léčbě chemoterapií indukované nauzey

Pokroky v antiemetické léčbě významně snížily incidenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií, přičemž zvracení může být zabráněno u většiny pacientů. Kontrola nauzey je však horší, a to především nauzey opožděné, která má vyšší incidenci, je závažnější a hůře odpovídá na léčbu než nauzea akutní.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Antiemetický účinek NEPA u pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených chemoterapií založenou na cisplatině

Antiemetický účinek NEPA u pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených chemoterapií založenou na cisplatině

Retrospektivní analýza vycházející z randomizované dvojitě zaslepené studie hodnotila účinnost kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) v podskupině pacientů s nádorovým onemocněním hlavy a krku léčených cisplatinou, která má vysoký emetogenní potenciál.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Efektivní prevence CINV

Efektivní prevence CINV

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) stále patří mezi nejvýznamnější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie. V posledních dvou dekádách ovšem došlo k velkému pokroku, pokud jde o vývoj účinných látek, jež CINV předcházejí nebo je významně zmírňují.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Přehledový článek amerického hematoonkologa Rudolpha M. Navariho z dubna 2017 shrnuje klinické poznatky a doporučení k antiemetické léčbě v pediatrické onkologii.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

V poslední době narůstá počet pacientů, kteří se potýkají s různými druhy nádorových onemocnění. Řada z nich podstupuje chemoterapii, u níž je jedním z nepříjemných vedlejších účinků nauzea, případně zvracení. Pro určení vhodné léčby nauzey a zvracení jsou k dispozici guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), do nichž byla nově zařazena i kombinovaná terapie netupitantem s palonosetronem (NEPA).   celý článek
Specializace: hematologie onkologie