Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antiemetická terapie

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

V roce 2015 byla na setkání Mezinárodní asociace pro podpůrnou léčbu v chemoterapii (MASSC) ustavena komise expertů, která na základě publikovaných studií vypracovala aktualizaci posledních doporučení léčby chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Následující článek přináší přehled aktualizací pro léčbu průlomové CINV a CINV indukované vícedenní a vysokodávkovou chemoterapií.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Autoři prezentované studie si dali za cíl vyhodnotit vliv adherence ke guidelines pro antiemetickou léčbu na incidenci chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) a na kvalitu života pacientů.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

I přes dostupnost efektivních antiemetik a existenci podrobných doporučených postupů nedosáhne až 40 % onkologických pacientů podstupujících chemoterapii kompletní kontroly nauzey a zvracení spojených s chemoterapií (CINV). Mezinárodní tým autorů se proto pokusil vytvořit nástroj k odhadu rizika CINV ≥ 2. stupně, tzn. výskytu ≥ 2 epizod zvracení nebo poklesu orálního příjmu kvůli nevolnosti, a to ode dne podání chemoterapie až do 5. dne po aplikaci. Tento nástroj by měl onkologům sloužit k optimálnímu výběru profylaktické antiemetické léčby.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Práce mezinárodního týmu loni publikovaná v časopisu Future Oncology hodnotila bezpečnost a efektivitu palonosetronu podávaného v rámci prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětských onkologických pacientů.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie