Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ANAFYLAKTICKÁ REAKCE PO PODÁNÍ SUGAMMADEXU PŘI VYVÁDĚNÍ Z ANESTEZIE

Autoři: Palásková S.1, Paříková H.1, Vydláková J.2, Uchytilová E.1, Kieslichová E.1

Autoři - působiště: 1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Institut klinické a experimentální medicíny Praha, 2Pracoviště laboratorních metod – ambulantní a experimentální imunologie, Institut klinické a experimentální medicíny Praha

Článek: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 2, s. 80-84
Kategorie: Anesteziologie - Kazuistika
Počet zobrazení článku: 146x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína

Anaphylactic reaction to sugammadex administered at the end of surgery

The possibility of rapid and predictable reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium leads to more frequent use of sugammadex in clinical practice. Sugammadex seems to be a safe and well tolerated medicament, which is available throughout the European Union. We noted a case of serious anaphylactic reaction after the administration of sugammadex, manifested by cardiovascular collapse. The situation required immediate initiation of fluid and pharmacological resuscitation. With this case report we would like to illustrate that even a generally safe medicament such as sugammadex may cause serious life-threatening complications.

KEYWORDS:
sugammadex – anaphylactic reaction – perioperative complication


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Možnost rychlého a předvídatelného zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem či vekuroniem vede ke stále častějšímu použití sugammadexu v klinické praxi. Jeví se jako bezpečné a dobře tolerované léčivo, které je dostupné v zemích Evropské unie i mimo ni. Na našem pracovišti jsme zaznamenali případ závažné anafylaktické reakce po jeho podání, manifestující se těžkým kardiovaskulárním kolapsem. Vzniklá situace vyžadovala okamžité zahájení tekutinové a farmakologické resuscitace. Naší kazuistikou chceme připomenout, že i v zásadě bezpečné léčivo, jako je sugammadex, může způsobit život ohrožující komplikace.

KLÍČOVÁ SLOVA:
sugammadex – anafylaktická reakce – perioperační komplikace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze