Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

V pooperační léčbě bolesti ukázala kombinace paracetamol/kodein lepší snášenlivost než tramadol

Specializace: algeziologie chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 4.11.2015

V pooperační léčbě bolesti ukázala kombinace paracetamol/kodein lepší snášenlivost než tramadol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se 136 pacienty po cholecystektomii prokázal tramadol větší analgetickou účinnost než kombinace paracetamol/kodein, ovšem s vyšším výskytem nežádoucích účinků. Volba analgezie by proto měla vycházet z tolerance u daného pacienta a z rozhodnutí lékaře.

Do této studie byli zařazeni pacienti s plánovanou laparotomickou cholecystektomií provedenou v celkové anestezii. Byli randomizováni k podání perorálního tramadolu v dávce 50 mg (n = 68) nebo kombinace paracetamolu s kodeinem v dávce 325/10 mg (n = 68) 1 hodinu před operací. Během 24 hodin po operaci byla hodnocena bolest pomocí vizuální analogové škály, spotřeba dalších analgetik na přání pacienta a zvracení.

Průměrné skóre bolesti během 24 hodin po operaci činilo 2,1 u tramadolu a 3,8 u kombinace paracetamol/kodein (p < 0,05). Průměrná spotřeba opioidních analgetik byla vyšší ve skupině s kombinací paracetamol/kodein: 6,2 vs. 12,9 mg morfinu (p < 0,5). Průměrný počet zvracení během 24 hodin po operaci byl ovšem významně vyšší ve skupině s tramadolem než ve skupině s kombinovanou analgezií (1,2 vs. 0,4; p < 0,05).

Autoři této studie došli k závěru, že vyššího analgetického pooperačního účinku tramadolu bylo dosaženo za cenu většího výskytu zvracení, které může jeho použití omezovat. Alternativou analgetické pooperační léčby je u těchto pacientů kombinace paracetamolu s kodeinem. Výběr analgezie by měl vycházet z posouzení individuální tolerance u daného pacienta.

(zza)

Zdroj: Zavareh S. M., Kashefi P., Saghaei M. et al. Pre emptive analgesia for reducing pain after cholecystectomy: oral tramadol vs. acetaminophen codeine. Adv Biomed Res 2013 Mar 6; 2: 12; doi: 10.4103/2277-9175.107964.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se nepodařilo prokázat původně předpokládanou lepší analgetickou účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol v porovnání s kombinací kodein/paracetamol. Účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří navštívili pohotovost s akutní bolestí končetin.

Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

Analgetická účinnost kombinace kodein/paracetamol byla prokázána u řady bolestivých stavů, jako je akutní bolest, trauma nebo chronická nociceptivní bolest. Kombinace těchto analgetik se synergickým působením umožňuje dosáhnout vysoké analgetické účinnosti a minimalizovat výskyt nežádoucích účinků.

Fixní kombinace tramadol/paracetamol zajišťuje účinnou multimodální analgezii s nízkým výskytem nežádoucích účinků

Přehled klinických studií ukázal, že perorální fixní kombinace tramadol/paracetamol je vhodná terapeutická možnost u dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou bolestí. Přidání paracetamolu k tramadolu zajišťuje rychlejší nástup účinku a jeho delší trvání a umožňuje snížit dávky obou účinných látek při zachování analgetické účinnosti, což omezuje výskyt nežádoucích účinků.Všechny novinky