Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tramadol s dávkováním 1× denně může zvýšit compliance pacientů

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 28.7.2015

Tramadol s dávkováním 1× denně může zvýšit compliance pacientů

Jak ukázal přehled prací týkajících se tramadolu podávaného 1× denně (OD), profil účinnosti a bezpečnosti předurčuje tento lék k dlouhodobé terapii chronické nenádorové bolesti. Léková forma umožňující podávání 1× denně navíc nabízí výhodu jednoduššího dávkovacího režimu s potenciálem vyšší compliance pacientů.

Podle výsledků několika kontrolovaných klinických studií je účinnost tramadolu OD srovnatelná s jeho dalšími lékovými formami. Tramadol OD prokázal svoji analgetickou účinnost ve třech randomizovaných placebem kontrolovaných studiích u pacientů s osteoartritidou. Tři randomizované kontrolované studie ukázaly srovnatelnou účinnost tramadolu OD, tramadolu s okamžitým uvolněním a tramadolu s postupným uvolňováním, navíc s příznivějším profilem nežádoucích účinků. Otevřená studie dlouhodobé snášenlivosti prokázala, že tramadol OD je bezpečný při zmírnění bolesti u pacientů s revmatickými chorobami. Analgetický účinek tramadolu OD vede k nižšímu počtu přerušení spánku a k lepší fyzické výkonnosti pacientů.

Tramadol OD umožňuje při podávání 1× denně udržet přijatelnou úroveň analgezie, navíc bez vysokých vrcholů plazmatické koncentrace a s nižší incidencí nežádoucích účinků. Příznivý profil bezpečnosti tramadolu OR se projevuje zejména nižším výskytem závratí a zvracení. Subjektivní spokojenost s touto léčbou bolesti dokládá vysoké procento pacientů, kteří hodnotí tramadol OD jako účinný nebo velmi účinný. Dávkovací režim s podáváním 1× denně může zvýšit compliance pacientů s léčbou.

(zza)

Zdroj: Coluzzi F., Mattia C. Chronic non-cancer pain: Focus on once-daily tramadol formulations. Ther Clin Risk Manag. 2007 Oct; 3 (5): 819–829.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Jak ukázal přehled literatury publikovaný v srpnu 2014 v časopise JAMA, léčba přetrvávající bolesti u starších pacientů by měla zahrnovat farmakoterapii i rehabilitaci, kognitivně-behaviorální terapii a další nefarmakologické postupy. Důležitá je spolupráce mezi pacientem a lékařem. Z farmak je jako první volba doporučován paracetamol, při nedostatečné účinnosti topická nesteroidní antirevmatika a tramadol.

Nová metoda kombinované analgetické léčby vychází z multimechanistické povahy bolesti

Léčba bolesti je obtížný úkol, protože patofyziologie bolesti je komplexní a není dosud zcela vysvětlena. Nejrozšířenější analgetika, která jsou dostupná jako volně prodejné léky, tedy nesteroidní antirevmatika (NSAID) a paracetamol, jsou spojena s nežádoucími účinky, zejména ve vysokých dávkách nebo při dlouhodobém užívání. Lékaři by měli vědět o všech lécích, které jejich pacienti užívají, a měli by je poučit o rizicích a přínosu dostupných analgetik.

Kombinace kodein/paracetamol prokázala stejný analgetický účinek jako hydrokodon/paracetamol

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) ve třídenní ambulantní léčbě akutní bolesti končetin po ošetření na pohotovosti neprokázala větší účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol. Bezpečnost a preference pacientů byly u obou kombinací také srovnatelné.Všechny novinky