Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 15.8.2017

Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

Hlavním cílem prezentované práce bylo zhodnocení účinnosti kombinace paracetamolu s kodeinem (podané před operací v jedné dávce) proti akutní pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru prováděné v lokální anestezii.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o randomizovanou split-mouth (pro snížení interindividuální variability jsou ramena studie náhodně přiřazena pravé nebo levé části chrupu) placebem kontrolovanou dvojitě zaslepenou studii. Vedle primárního cíle, jímž bylo zhodnocení účinnosti předoperačního podání kombinace paracetamolu s kodeinem proti bolesti způsobené chirurgickou extrakcí třetího moláru retinovaného v dolní čelisti, byl sledován rovněž počet pacientů, kteří užili záchrannou medikaci, čas do jejího užití, počet užitých tablet a výskyt nežádoucích účinků.

Do studie bylo zahrnuto celkem 32 pacientů, mužů i žen ve věku 20–29 let, což dohromady představovalo 64 bilaterálních symetricky postižených dolních čelistí operovaných zvlášť s měsíčním odstupem. Tito pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: jedna při první a druhé operaci dostávala perorální kombinaci 500 mg paracetamolu + 30 mg kodeinu (analgetické rameno), druhá placebo. Lokální anestezie byla provedena mepivakainem s adrenalinem, hodinu před operací byla pacientům podána profylaxe 2 g amoxicilinu s kyselinou klavulanovou a 15 minut před operací analgetická medikace nebo placebo.

Výsledky

První den po operaci byl signifikantně nižší počet pacientů uvádějících bolest ve skupině s analgezií než s placebem (p < 0,001), druhý den uváděli bolest pacienti v obou skupinách srovnatelně. Při druhé operaci zaznamenávali pacienti užívající placebo signifikantně vyšší bolest než při první operaci (p = 0,011), v analgetickém rameni nebyl v míře bolesti rozdíl. Čas do užití první záchranné medikace byl signifikantně delší ve skupině s analgezií (p = 0,004). Počet pooperačně užitých tablet se mezi oběma skupinami významně nelišil (p = 0,104). Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Závěr

Předoperační podání kombinace paracetamolu s kodeinem signifikantně snížilo intenzitu pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru a oddálilo dobu do užití záchranné medikace.

(mir)

Zdroj: Cristalli M. P., La Monaca G., De Angelis C. et al. Efficacy of preoperative administration of paracetamol-codeine on pain following impacted mandibular third molar surgery: a randomized, split-mouth, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Pain Res Manag 2017; 2017: 9246352, doi: 10.1155/2017/9246352.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Prezentovaná studie srovnává účinnost v tlumení bolesti fixní kombinace tramadol/paracetamol versus paracetamol či tramadol samotný a ibuprofen či placebo u pacientů po extrakčním dentálním výkonu. Účinek kombinace tramadol/paracetamol na tlumení bolesti je vyšší než složek samotných a je srovnatelný s ibuprofenem. Nástup účinku je statisticky významně časnější u kombinace tramadol/paracetamol než u ibuprofenu i ostatních zkoumaných látek.

Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

Nedávno publikovaná metaanalýza se zabývala bezpečností a účinností metamizolu v tlumení pooperační bolesti pacientů s kontraindikací podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).

Polymorfismus A118G genu pro humánní µ-opioidní receptor předurčuje účinnost kombinace tramadolu s paracetamolem na oxaliplatinou způsobenou neuropatickou bolest

Běžnou komplikací u pacientů léčených taxany, vinka alkaloidy a deriváty platiny je periferní neuropatie. Ta může být mimo jiné efektivně ovlivněna fixní kombinací tramadolu a paracetamolu. Někteří pacienti ale na tuto léčbu nereagují a ukázalo se, že to může být způsobeno polymorfismem A118G v genu OPRM1.Všechny novinky