Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Po velké urologické operaci je výhodnější epidurální analgezie s kombinací trimecain/morfin než bupivacain/fentanyl

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 13.3.2016

Po velké urologické operaci je výhodnější epidurální analgezie s kombinací trimecain/morfin než bupivacain/fentanyl

Kombinace epidurálně podaného trimekainu s morfinem po velké urologické operaci zajišťuje lepší analgetický účinek s menším výskytem vedlejších účinků než epidurálně podaný bupivakain s fentanylem.

Tyto výsledky ukázala česká randomizovaná srovnávací studie se 150 po sobě následujícími pacienty. Pacienti po velké urologické operaci byli randomizováni v poměru 1 : 1 k epidurální pooperační analgezii buď v kombinaci trimekain (50 mg) s morfinem (4 mg) podávané v 8hodinových intervalech, nebo v kombinaci bupivakain (0,25 %) s fentanylem (2 µg/ml) podávané v infuzi s iniciální rychlostí 8 ml/h a možností její úpravy.

Počet podaných bolusů kombinace trimekain/morfin byl 4,0 s průměrnou celkovou dávkou 206 mg/16,9 mg. Výsledky ukázaly významně nižší skóre bolesti (podle 10bodové vizuální analogové škály) během 6 hodin po operaci ve skupině s trimekainem a morfinem v porovnání se skupinou s bupivakainem a fentanylem (p < 0,05). Ve skupině s trimekainem a morfinem byl v pooperačním období zjištěn také trend k vyšší saturaci krve kyslíkem (SpO2), přičemž statistické významnosti nabyl tento rozdíl za 36 hodin po operaci (p < 0,05). Rovněž celkový výskyt pooperačních komplikací a vedlejších účinků byl významně příznivější při podávání trimekainu s morfinem v porovnání s kombinací bupivakain/fentanyl (p = 0,002). Pooperační hodnota krevního tlaku byla v obou skupinách stabilní, srovnatelná byla i srdeční frekvence a skóre sedativních účinků.

Autoři došli k závěru, že při epidurální analgezii po velké urologické operaci je z hlediska účinnosti i bezpečnosti výhodnější kombinace trimekainu s morfinem než kombinace bupivakainu s fentanylem.

(zza)

Zdroj: Dostalova V.,  Visnovsky P., Dostal P. The epidural postoperative analgesia after a major urological procedures--a comparison of trimecaine and morphine to bupivacaine and fentanyl. Bratisl Lek Listy. 2008; 109 (3): 111–115.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace paracetamolu s kodeinem je účinná a bezpečná v léčbě bolesti různého původu

Přehled publikovaných studií dokládá účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti různého původu. Tato analgetická kombinace je minimálně stejně účinná jako NSAID s výhodou lepšího bezpečnostního profilu. Nejlepších výsledků bylo s kombinací paracetamol/kodein dosaženo v léčbě pooperační bolesti.

V pooperační léčbě bolesti ukázala kombinace paracetamol/kodein lepší snášenlivost než tramadol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se 136 pacienty po cholecystektomii prokázal tramadol větší analgetickou účinnost než kombinace paracetamol/kodein, ovšem s vyšším výskytem nežádoucích účinků. Volba analgezie by proto měla vycházet z tolerance u daného pacienta a z rozhodnutí lékaře.

Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se nepodařilo prokázat původně předpokládanou lepší analgetickou účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol v porovnání s kombinací kodein/paracetamol. Účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří navštívili pohotovost s akutní bolestí končetin.Všechny novinky