Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Orodisperzní tramadol významně zmírňuje bolest při hysterosalpingografii

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 30.7.2015

Orodisperzní tramadol významně zmírňuje bolest při hysterosalpingografii

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii se 128 ženami s hysterosalpingografií prokázal orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významné zmírnění bolesti bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků. Zmírnění bolesti bylo nezávislé na použitém nástroji (kovová kanyla / balónkový katétr).

V této studii, provedené v centru reprodukční medicíny Svobodné univerzity v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel) v roce 2010 byly ženy podstupující radiodiagnostické vyšetření průchodnosti vejcovodů randomizovány do 4 skupin: 1) s tramadolem a kovovou kanylou, 2) s tramadolem a balónkovým katétrem, 3) s placebem a kovovou kanylou a 4) s placebem a balónkovým katétrem. Primárním sledovaným parametrem bylo skóre na 10cm vizuální analogové stupnici bolesti v různých časových okamžicích během vyšetření a po něm. Sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt nežádoucích účinků a hodnocení bolesti lékařem.

Výsledky ukázaly statisticky významně nižší intenzitu bolesti dle hodnocení pacientek ve skupinách s tramadolem v porovnání se skupinami s placebem (absolutní rozdíl 0,91 bodu, relativní rozdíl 33 %, p < 0,001). Bolest byla ve skupinách s tramadolem významně menší také dle hodnocení lékařů (o 39 %, p < 0,001). Rozdíl v intenzitě bolesti mezi skupinami s kovovou kanylou a balónkovým katétrem nebyl významný (p = 0,82). Výskyt vedlejších účinků byl při podávání tramadolu a placeba srovnatelný.

Autoři této studie, publikované v časopise Human Reproduction, došli k závěru, že orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významně zmírňuje bolest u žen při hysterosalpingografii.

(zza)

Zdroj: Stoop D., De Brucker M., Haentjens P., et al. Fast-release orodispersible tramadol as analgesia in hysterosalpingography with a metal cannula or a balloon catheter. Hum Reprod. 2010 Jun; 25(6): 1451–1457.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tramadol s dávkováním 1× denně může zvýšit compliance pacientů

Jak ukázal přehled prací týkajících se tramadolu podávaného 1× denně (OD), profil účinnosti a bezpečnosti předurčuje tento lék k dlouhodobé terapii chronické nenádorové bolesti. Léková forma umožňující podávání 1× denně navíc nabízí výhodu jednoduššího dávkovacího režimu s potenciálem vyšší compliance pacientů.

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Jak ukázal přehled literatury publikovaný v srpnu 2014 v časopise JAMA, léčba přetrvávající bolesti u starších pacientů by měla zahrnovat farmakoterapii i rehabilitaci, kognitivně-behaviorální terapii a další nefarmakologické postupy. Důležitá je spolupráce mezi pacientem a lékařem. Z farmak je jako první volba doporučován paracetamol, při nedostatečné účinnosti topická nesteroidní antirevmatika a tramadol.

Nová metoda kombinované analgetické léčby vychází z multimechanistické povahy bolesti

Léčba bolesti je obtížný úkol, protože patofyziologie bolesti je komplexní a není dosud zcela vysvětlena. Nejrozšířenější analgetika, která jsou dostupná jako volně prodejné léky, tedy nesteroidní antirevmatika (NSAID) a paracetamol, jsou spojena s nežádoucími účinky, zejména ve vysokých dávkách nebo při dlouhodobém užívání. Lékaři by měli vědět o všech lécích, které jejich pacienti užívají, a měli by je poučit o rizicích a přínosu dostupných analgetik.Všechny novinky