Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Geriatrická křehkost a léčba bolesti

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 11.5.2017

Geriatrická křehkost a léčba bolesti

Vyšší věk s sebou přináší řadu změn v celkovém stavu jedince, které lze definovat pojmem „geriatrická křehkost“. S tímto stavem se také často pojí nutnost tlumení bolestí, jež pacientův stav dále zhoršují. Je však nutné zvolit vhodnou medikaci, která nebude mít vliv na bdělost a kognitivní funkce jedince a umožní mu co největší míru zachování duševní i fyzické aktivity.

Definice geriatrické křehkosti

S vyšším věkem nastává řada změn jak ve fyzickém, tak i psychickém stavu jedince, což omezuje soběstačnost a zhoršuje prognózu v případě onemocnění. Od určité míry těchto změn lze hovořit o geriatrické křehkosti. Pokud budeme chtít definovat pojem geriatrická křehkost, jedná se o věkem podmíněný pokles potenciálu zdraví, zdatnosti, odolnosti a adaptability lidského organismu. Mezi nejzávažnější změny patří:

  • změny mentální (apatie, subjektivně vnímaný pocit únavy, vyčerpanost);
  • změny pohybové (hypomobilita, pomalá chůze, nestabilita, ohrožení pády), jejichž příčinou je zejména sarkopenie (úbytek svalové hmoty) a osteoporóza;
  • změny nutriční (hubnutí, nechtěný úbytek tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kg/rok).

Pacienti trpící geriatrickou křehkostí často vykazují zhoršování celkového stavu, aniž by mohla být definována jasná jednoznačná příčina. Je nutné si uvědomit, že zlepšení kvality života takovýchto pacientů a zlepšení jejich celkové prognózy nelze dosáhnout vyléčením příčiny potíží, kterou je stárnutí, ale spíše ovlivněním a zmírněním jejích projevů. Obecně platí, že pacienta trpícího geriatrickou křehkostí je nutné „rozjíst“, „rozchodit“ a „zmotivovat“.

Chronická bolest u seniorů a možnosti jejího zmírnění

Velkou překážkou mobility pacienta, ale i jeho celkové motivace a psychické pohody je chronická bolest související s artrózou nosných kloubů. V pozdním věku se také častěji objevuje bolest v souvislosti s následky úrazů a různými formami neuralgie. Specifické okolnosti u geriatricky křehkého pacienta s sebou nesou rovněž nutnost vhodného přístupu k medikaci při tlumení bolesti, kdy by nemělo docházet k celkovému útlumu pacienta. Ke zmírnění bolesti bychom měli používat analgetika s co nejmenším vedlejším účinkem na psychiku a kognitivní funkce − první volbou by v tomto případě měla být neopioidní analgetika.

Mezi neopioidní alagetika patří metamizol, paracetamol a nesteroidní antiflogistika. Jsou to látky, které mají poměrně slabou samostatnou účinnost vůči bolesti, ale v uvážených racionálních kombinacích výrazným způsobem vykazují vlastní protizánětlivé a antinociceptivní působení. Mají centrální a periferní farmakodynamický efekt, který je zprostředkován inhibicí syntézy prostanoidů a nocisenzitivních derivátů kyseliny arachidonové. Výhodně je lze kombinovat se slabými, eventuálně silnými opioidy (např. fixní kombinace tramadol + paracetamol, kodein + paracetamol); vyšší analgetický efekt kombinací byl prokázán i v četných studiích.

Závěr

Ideální volbou analgetika v případě geriatricky křehkých pacientů jsou metamizol nebo paracetamol, které netlumí kognitivní funkce a neovlivňují bdělost, zároveň mají nízký výskyt nežádoucích účinků. Případně lze použít nesteroidní antiflogistika, u nichž bychom však měli kvůli významným vedlejším účinkům preferovat pouze lokální formu aplikace. Významný analgetický efekt má též léčba osteoporózy, zejména podávání kalcia a vitaminu D.

(norg)

Zdroj:
1. Nováková M. Fragilita geriatrického pacienta – možnosti řešení. Interní medicína 2012; 14 (3): 101–103.
2. Leštiansky B., Hakl M., Hřib R. Principy a zásady terapie chronické bolesti v interní praxi. Interní medicína 2009; 11 (4): 163–166.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná analgetika-antipyretika v léčbě „chřipky a nachlazení“

Každým rokem se zejména v souvislosti s „chřipkovou sezónou“ zvyšuje výskyt respiračních horečnatých onemocnění virového původu. Vhodnou možností v jejich terapii jsou kombinovaná analgetika-antipyretika (KAP), která tlumí projevy onemocnění a přináší pacientům úlevu. Jako vhodná varianta se jeví zejména KAP na bázi paracetamolu.

Kombinace tramadolu s paracetamolem prokázala větší účinnost při léčbě bolesti po totální artroplastice kolene než nesteroidní antiflogistika

Prospektivní randomizovaná otevřená studie s 280 pacienty publikovaná v roce 2016 ukázala významně větší zmírnění pooperační bolesti při perorální kombinaci tramadol + paracetamol (TRAM/PAR) v porovnání s nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSAIDs).

Je management bolesti u starších pacientů s klinickými projevy demence dostatečný?

Níže prezentovaná recentně publikovaná studie se zabývá managementem bolesti u starších osob s projevy demence a bez nich, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni v seniorských pečovatelských domech v Polsku.Všechny novinky