Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt kombinace tramadolu a paracetamolu na spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 2.9.2017

Efekt kombinace tramadolu a paracetamolu na spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu

Kombinace tramadolu a paracetamolu snižuje spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu (CABG), tak zní závěr turecké studie publikované v Journal of Clinical Anesthesia.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o prospektivní dvojitě zaslepenou randomizovanou klinickou studii, která se uskutečnila v jednom centru v Turecku. Účastnilo se jí 50 pacientů po CABG, analgezie probíhala formou pacientem kontrolované analgezie (PCA).

Po operaci byli pacienti rozděleni na dvě skupiny, obě dostaly bolus morfinu (1 mg) po příjezdu na koronární jednotku intenzivní péče. Skupina T navíc 2 hodiny před operací a 2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 hodin po operaci dostala tramadol a paracetamol (325 mg paracetamol, 37,5 mg tramadol) a skupina P placebo. Míra sedace byla hodnocena pomocí Ramsay Sedation Scale (RSS), míra bolesti během období mechanické ventilace pomocí Pain Intensity Score (PIS) a po extubaci s využitím Numeric Rating Scale (NRS). Pokud bylo skóre NRS ≥ 3 a PIS ≥ 3, byl podán bolus morfinu v dávce 0,05 mg/kg.

Výsledky

Kumulativní spotřeba morfinu a počet podání medikace na žádost pacienta byly vyšší ve skupině P (p < 0,01). Spotřeba morfinu jakožto záchranné medikace byla také vyšší ve skupině P (5,06 ± 1,0 mg) ve srovnání se skupinou T (2,37 ± 0,52 mg; p < 0,001). Pacientů, u kterých musela být podána záchranná medikace, bylo 8 (32 %) ve skupině T a 18 (72 %) ve skupině P (p < 0,001). Ve skupině P bylo delší i trvání mechanické ventilace (p < 0,01).

Závěr

Kombinace tramadolu a paracetamolu s morfinem podávaným podle potřeb pacienta zlepšuje ve srovnání s morfinem v monoterapii po CABG výsledky analgezie a snižuje spotřebu morfinu až o 50 %.

(epa)

Zdroj: Altun D., Çınar Ö., Özker E., Türköz A. The effect of tramadol plus paracetamol on consumption of morphine after coronary artery bypass grafting. J Clin Anesth 2017 Feb; 36: 189−193, doi: 10.1016/j.jclinane.2016.10.030.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení efektivity různých kombinací paracetamolu a opioidů při léčbě akutní bolesti

Skupina lékařů z amerických univerzit ve Washingtonu a Baltimoru provedla ve spolupráci s kolumbijskou nadací Random, která se zabývá výzkumem v oblasti farmakoekonomie, analýzu nákladů na léčbu bolesti pomocí tři různých fixních kombinací analgetika s opioidy.

Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

Hlavním cílem prezentované práce bylo zhodnocení účinnosti kombinace paracetamolu s kodeinem (podané před operací v jedné dávce) proti akutní pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru prováděné v lokální anestezii.

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Prezentovaná studie srovnává účinnost v tlumení bolesti fixní kombinace tramadol/paracetamol versus paracetamol či tramadol samotný a ibuprofen či placebo u pacientů po extrakčním dentálním výkonu. Účinek kombinace tramadol/paracetamol na tlumení bolesti je vyšší než složek samotných a je srovnatelný s ibuprofenem. Nástup účinku je statisticky významně časnější u kombinace tramadol/paracetamol než u ibuprofenu i ostatních zkoumaných látek.Všechny novinky