Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Anafylaxe: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nejvhodnější formou podání adrenalinu při anafylaktické reakci je intramuskulární injekce do stehna

Specializace: alergologie a imunologie anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé urgentní medicína
Téma: Anafylaxe

Vydáno: 28.5.2015

Nejvhodnější formou podání adrenalinu při anafylaktické reakci je intramuskulární injekce do stehna

Na základě výsledků randomizovaných kontrolovaných studií je podávání adrenalinu v iniciální léčbě anafylaktické reakce doporučeno v intramuskulární injekci aplikované do stehna, a to v dávce 0,3 mg buď z ampule, nebo ve formě předplněného pera EpiPen. U této cesty podání byla u dětí i u dospělých prokázána významně větší vrcholová koncentrace noradrenalinu než při intramuskulárním (i. m.) nebo subkutánní (s. c.) aplikaci do ramene. Přehled studií na toto téma byl publikován již na začátku tohoto století.

Přestože se adrenalin používá v léčbě anafylaxe již velmi dlouho, až do přelomu tisíciletí vycházel způsob jeho aplikace spíše z klinických zkušeností a tradic než z podložených faktů. V roce 1998 prokázala randomizovaná zaslepená studie s paralelními skupinami u dětí s rizikem anafylaxe významně rychlejší dosažení vrcholové plazmatické koncentrace adrenalinu po i. m. podání do stehna ve formě pera EpiPen než po s. c. podání do deltového svalu.

V roce 2001 pak k podobným výsledkům došla prospektivní randomizovaná zaslepená placebem kontrolovaná a 6× překřížená studie s 13 zdravými dospělými muži. Průměrný věk těchto dobrovolníků byl 26 let, průměrná hmotnost 85 kg (rozmezí 62 až 114 kg). Vrcholové plazmatické koncentrace adrenalinu bylo dosaženo po 10 minutách po aplikaci. Tato koncentrace byla významně vyšší při i. m. injekci do m. vastus lateralis (EpiPen 12 222 pg/ml, adrenalin 9722 pg/ml) než při s. c. či i. m. injekci do m. deltoideus (adrenalin i. m. 1821 pg/ml, s. c. 2877 pg/ml, p < 0,01) a než při aplikaci fyziologického roztoku do deltového svalu (i. m. 1458 pg/ml, s. c. 1495 pg/ml). Důvodem může být větší resorpce adrenalinu z m. vastus lateralis, daná větším krevním průtokem tímto svalem. Po 40 minutách po podání adrenalinu ve formě pera EpiPen byl pozorován sekundární vrchol plazmatické koncentrace, který může být způsoben další absorpcí noradrenalinu z místa vpichu po odeznění počáteční vazokonstrikce. Tento fenomén byl popsán i ve studii u dětí. Nežádoucí reakce byly mírné a přechodné a objevily se po 21 z 52 injekcí včetně aplikace fyziologického roztoku (zblednutí, tremor, bušení srdce, bolest hlavy a závratě).

Na základě popsaných výsledků je aplikace adrenalinu jako život zachraňující iniciální léčby v případě anafylaktické reakce doporučena v i. m. formě do stehna v běžné injekci nebo ve formě pera EpiPen.

(zza)

Zdroj: Simons F. E. R., Gu X., Simons K. J. Epinephrine absorption in adults: Intramuscular versus subcutaneous injection. J Alergy Clin Immunol. 2001 Nov; 108 (5): 871–3.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky