Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Anafylaxe: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Doporučení k používání EPiPENu - zpráva ze SÚKLu

Specializace: alergologie a imunologie anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé urgentní medicína
Téma: Anafylaxe

Vydáno: 22.10.2015

Doporučení k používání EPiPENu - zpráva ze SÚKLu

Výbor pro humánní a léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) provedl přezkoumání, na jehož základě došlo k odsouhlasení nových opatření týkajících se léčby anafylaxe adrenalinovými autoinjektory. Nové informace také byly recentně publikovány na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Adrenalinové autoinjektory slouží při vážných alergických reakcích jako první pomoc před příjezdem lékaře a jsou poskytovány pacientům, u nichž je vysoké riziko výskytu anafylaxe nebo těm, kteří již předchozí anafylaktickou reakci prodělali. V České republice jsou v současné době dostupné tyto adrenalinové autoinjektory: Epipen a Epipen Jr. Pro úspěšnost léčby adrenalinovými autoinjektory je důležité, aby byl adrenalin správně aplikován do svalu, nikoli podkožně.

Nová doporučení pro lékaře zdůrazňují tyto informace:

  • Výsledek přehodnocení potvrdil, že intramuskulární injekce jsou nejlepší cestou aplikace adrenalinu pro rychlou léčbu anafylaxe. Mnoho faktorů během podání však může správnou aplikaci ovlivnit.

  • Vzhledem k nejistotám ohledně správného podání adrenalinu autoinjektorem by měli lékaři předepisovat pacientům vždy dvě pera, která by pacienti měli neustále nosit s sebou.

  • Všichni pacienti mají být důkladně poučeni a zacvičeni v použití adrenalinových autoinjektorů. Je také doporučeno proškolit nejbližší osoby pacienta, aby byly schopny adrenalin správně aplikovat.

  • Za účelem správné a rychlé aplikace budou pro všechny pacienty nebo jejich opatrovníky k dispozici edukační materiály. Budou obsahovat také nástroj k praktickému nácviku aplikace adrenalinu a edukační video. Pro lékaře bude připraven kontrolní seznam k správnému zácviku pacientů.

Držitelé rozhodnutí o registraci adrenalinových autoinjektorů budou vyzváni k provedení studie farmakokinetiky a farmakodynamiky za účelem zjištění faktorů, které ovlivňují průnik adrenalinu do tkání.

Všechna tato opatření mají vést ke zlepšení úspěšnosti léčby anafylaktické reakce v přednemocničních podmínkách.

(eza)

Zdroj: Adrenalinové autoinjektory – nová doporučení k používání. Zpráva vydaná Oddělením farmakovigilance SÚKL dne 9. září 2015.
Dostupné na: http://www.sukl.cz/adrenalinove-autoinjektory-nova-doporuceni-k-pouzivani

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky