Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití memantinu v léčbě kognitivního postižení spojeného s posttraumatickou stresovou poruchou

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 8.12.2015

Využití memantinu v léčbě kognitivního postižení spojeného s posttraumatickou stresovou poruchou

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) se podle některých studií může pojit s kognitivním deficitem v různých oblastech. Pozorováno bylo mimo jiné narušení verbální paměti, pracovní paměti a pozornosti, rychlosti zpracování informací i paměti neverbální. Americká studie publikovaná letos v časopisu Journal of Aging Research zkoumala účinnost a bezpečnost podávání memantinu veteránům trpícím PTSD, u nichž bylo prokázáno narušení kognitivních funkcí.

Studie se zúčastnilo 26 veteránů ve věku od 19 do 65 let, z toho bylo 25 mužů a 1 žena. U všech subjektů byla diagnostikována chronická PTSD související s bojovou činností a byl u nich potvrzen kognitivní deficit. Nemocným byl podáván memantin v počáteční dávce 5 mg denně, jehož dávka byla postupně zvyšována na konečných 20 mg denně.

Kognitivní funkce byly hodnoceny s využitím Wechslerovy paměťové škály III a testu RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status), který hodnotil pozornost, řeč, vizuospaciální dovednosti a okamžitou a oddálenou paměť a byl realizován na počátku terapie a dále na konci 8. a 16. týdne léčby.

Výsledky studie prokázaly signifikantní zlepšení v celkovém skóre RBANS i ve výsledcích jednotlivých subtestů hodnotících pozornost, řeč, vizuospaciální dovednosti i okamžitou a oddálenou paměť. Podávání memantinu jedincům s PTSD po dobu 16 týdnů vedlo dle této studie ke zlepšení kognitivních funkcí. Zlepšení paměti bylo pozorováno již po 8 týdnech terapie. Studie dále potvrdila zlepšení jádrových příznaků PTSD a příznaků deprese během užívání memantinu.

Provedená studie byla limitována malou velikostí testovaného vzorku a nepřítomností kontrolní placebové skupiny. Autoři práce upozorňují na nutnost dalších výzkumů v této oblasti, které by jejich závěry potvrdily.

(veri)

Zdroj: Ramaswamy S. et al. An open-label trial of memantine for cognitive impairment in patients with posttraumatic stress disorder. J Aging Res 2015; 2015: 934162.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Donepezil v terapii demence s Lewyho tělísky

Demence s Lewyho tělísky představuje druhý nejčastější typ senilní demence hned po Alzheimerově chorobě. Jsou pro ni typické zrakové halucinace, motorické příznaky parkinsonského typu a fluktuující úroveň kognice. Účinností inhibitoru cholinesterázy donepezilu v terapii tohoto onemocnění se zabývala nedávno publikovaná japonská studie.

Donepezil – indikace a kontraindikace

Donepezil představuje kognitivum, které se řadí do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz. Je s úspěchem využíván v terapii mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Reverzibilní a nekompetitivní blokádou centrálně aktivní acetylcholinesterázy způsobuje zvýšení množství acetylcholinu v synaptické štěrbině, což je podstatou léčby stavů, pro které je typický jeho nedostatek. Tento článek zdůrazňuje hlavní indikace a kontraindikace použití donepezilu.

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Deprese představuje častou komorbiditu u nemocných trpících Alzheimerovou chorobou. Účinností přídatné léčby donepezilem u pacientů s geriatrickou depresí, u kterých se během terapie deprese objevil kognitivní deficit a byla diagnostikována Alzheimerova choroba, se zabývala japonská studie publikovaná na jaře tohoto roku.Všechny novinky