Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 15.4.2016

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Úspěšnost terapie demence ovlivňuje řada faktorů. Klíčové je nejen co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení vhodné léčby, ale i důsledná kontrola užívání léků a jejich efektu. Úspěšnost léčby memantinem u bývalého lékaře mezi jeho 81. a 85. narozeninami popisuje kazuistika, která byla publikovaná v časopisu Psychiatrie pro praxi.

83letý muž, bývalý primář, byl v květnu 2003 manželkou přiveden k vyšetření poté, co se stal verbálně i brachiálně agresivním během poskytované hygienické péče. Vyšetření předcházelo půlroční užívání piracetamu (1 200 mg 2× denně) a vinpocetinu (5 mg 2× denně), léky byly předepsány praktickým lékařem.

Příznaky demence, zejména postupně se zhoršující poruchy epizodické paměti, byly rodinou pozorovány poslední dva roky. Dále rodina popisovala časovou a místní dezorientaci, „mluvení z cesty“ zejména v posledním půlroce, apatii, moróznost a neschopnost sebeobsluhy. Ke skokovému zhoršení došlo 3 týdny před vyšetřením, patrně v souvislosti s horečnatým infektem a průjmy, kdy byl pacient 3 dny zcela dezorientován v čase i prostoru, přechodně i ve vztazích k rodinným příslušníkům.

Vyšetření prokázalo syndrom demence smíšené etiologie s poruchami středně těžkého stupně ve všech dimenzích: MMSE (test kognitivních funkcí Mini-Mental State Examination): 16 bodů, ADL (test aktivit běžného života): 90 bodů, IADL (test instrumentálních všedních činností): 25 bodů.

V terapii byl redukován piracetam a vinpocetin, nově nasazen donepezil a tiaprid. V prvních dvou týdnech došlo k celkovému zklidnění, nemocný dobře spolupracoval a přijímal nabízenou péči. Ve 3. a 4. týdnu byl pozorován neklid, útěk z bytu (skokem z okna v přízemí), opětovná agresivita v sebeobraně a častější inkontinence moči.

Byla snížena dávka donepezilu na 5 mg a tiaprid byl navýšen na 200–300 mg pro die, podle rozvahy ošetřovatelky. Nejlépe však nemocný spolupracoval až při úplném vysazení donepezilu a medikaci tiapridem v dávkování 50–50–100 mg, přičemž místo vysazeného donepezilu byl doporučen piracetam (1 200 mg denně), vinpocetin (5 mg 2× denně) a selegilin (5 mg 2× denně). Takto byl nemocný léčen do roku 2004.

Na jaře roku 2004 byl pacient stále více somnolentní, nepřijímal dostatečné množství tekutin, skóre MMSE kleslo na 10 bodů. Byl nasazen memantin, léčba tiapridem byla ponechána stejně. Po 6 týdnech nemocný podle zpráv od rodiny spontánně komunikuje, celý den je bdělý, sám iniciativně spolupracuje a snaží se organizovat aktivity rodinných příslušníků jako v dobách své plné síly. Po 3 měsících manuálně pracuje s elektronářadím, nezraňuje se, činnost má cíl a záměry dokončuje. V sociálních interakcích se projevuje jako dříve, bez problémů se zúčastnil promoce své vnučky v Karolinu. Po slavnosti však došlo ke zhoršení stavu až k úrovni před nasazením memantinu, aktivnějším a lépe spolupracujícím se nemocný stal až po několika týdnech. K dalšímu zlepšení pak došlo během pobytu v DCB Řepy, kde se během aktivit v denním stacionáři vytříbil ve slovním projevu a bavil okolí.

V září 2005 byl do medikace po opětovném zhoršení stavu (spavost, apatie, nespolupráce, odmítání stravy a tekutin – patrně v důsledku dehydratace v horkých letních dnech) k memantinu přidán do kombinace donepezil v dávce 5 mg pro die. Účinek léčby byl příznivý ve smyslu bdělosti, spolupráce i aktivity. V říjnu 2005 došlo k pádu s následnou hospitalizací a zhoršením psychického stavu, nemocný přestal komunikovat. Koncem listopadu 2005 pacient zemřel na následky rozvinuté bronchopneumonie.

(veri)

Zdroj: Kolouch J., Koukolík F., Balíková B. Překvapující efekt memantinu na vývoj Alzheimerovy demence. Psychiatrie pro praxi 2010; 11 (3): 122–124.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Memantin v kombinaci s donepezilem prokázal účinek proti stárnutí hippokampálních PC12 buněk v animálním modelu Alzeimerovy nemoci

Tým japonských vědců si stanovil za cíl prozkoumat efekt memantinu na glutamátem indukované stárnutí hippokampálních buněk PC12 v buněčné kultuře a na animálním modelu. Z výsledků studie vyplývá, že inhibice receptorů NMDA memantinem vede ke snížení aktivity neuronální syntázy oxidu dusnatého (nNOS), což má příznivý efekt na redukci změn asociovaných se stárnutím způsobených glutamátem. Účinek je ještě možné zvýšit přidáním donepezilu. Studie tak přispívá k objasnění účinku léků ze skupiny kognitiv, které jsou s příznivým efektem používány v léčbě Alzheimerovy nemoci.

Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

Neurotoxické účinky radioterapie mozku vedou u 50–90 % onkologických pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili, k narušení kognitivních funkcí. Nedávno provedená americká klinická studie se zabývala možným využitím donepezilu, reverzibilního inhibitoru acetylcholinesterázy, v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku.

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.



Všechny novinky