Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 10.12.2015

Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

Neurotoxické účinky radioterapie mozku vedou u 50–90 % onkologických pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili, k narušení kognitivních funkcí. Nedávno provedená americká klinická studie se zabývala možným využitím donepezilu, reverzibilního inhibitoru acetylcholinesterázy, v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku.

Do studie, jejíž některé výsledky byly představeny na 49. výročním sjezdu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu, bylo zařazeno 198 dospělých jedinců převážně středního věku, kteří před šesti a více měsíci prodělali radioterapii části či celého mozku z důvodu přítomnosti primárního mozkového tumoru (u 66 % subjektů), mozkových metastáz (u 27 % subjektů) či z důvodu profylaxe (v 8 % případů). Zúčastněným byla náhodně přidělena buď léčba donepezilem (v jedné denní dávce 5 mg po dobu 6 týdnů, 10 mg po dobu 18 týdnů), či placebem. Kognitivní testy hodnotící  paměť, pozornost, řeč, vizuomotoriku, verbální fluenci a exekutivní funkce byly provedeny před randomizací a dále po 12 a 24 týdnech od začátku terapie. Cílem bylo vyhodnotit změny celkového kognitivního kompozitního skóre a jednotlivých kognitivních domén.

Po 24 týdnech užívání donepezilu nebo placeba se výsledné kognitivní kompozitní skóre mezi oběma skupinami signifikantně nelišilo (p = 0,48). Významné rozdíly favorizující donepezil však byly nalezeny v případě paměti (rekognice, p = 0,027; diskriminace, p = 0,007) a motorické rychlosti a obratnosti (p = 0,016). Signifikantní interakce byly nalezeny v léčené skupině mezi úrovní kognitivních funkcí před zahájením léčby a terapií, a to pro kognitivní kompozitní skóre (p = 0,01), bezprostřední vybavení (p = 0,05), oddálené vybavení (p = 0,004), pozornost (p = 0,01), vizuomotorické schopnosti (p = 0,02) a motorickou rychlost a obratnost (p < 0,001). U jedinců, kteří měli před zahájením léčby výrazněji narušené kognitivní funkce, byl přínos užívání donepezilu vyšší.

Terapie donepezilem nevedla k signifikantnímu zlepšení celkového kompozitního skóre proti placebu, vedla však k mírnému zlepšení některých kognitivních funkcí, a to zejména u nemocných s výraznějším kognitivním deficitem přítomným před zahájením léčby.

(veri)

Zdroj: Rapp S. R., Case L. D., Peiffer A. et al. Donepezil for irradiated brain tumor survivors: a phase III randomized placebo-controlled clinical trial. J Clin Oncol 2015 May 20; 33 (15): 1653–1659, doi: 10.1200/JCO.2014.58.4508.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Využití memantinu v léčbě kognitivního postižení spojeného s posttraumatickou stresovou poruchou

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) se podle některých studií může pojit s kognitivním deficitem v různých oblastech. Pozorováno bylo mimo jiné narušení verbální paměti, pracovní paměti a pozornosti, rychlosti zpracování informací i paměti neverbální. Americká studie publikovaná letos v časopisu Journal of Aging Research zkoumala účinnost a bezpečnost podávání memantinu veteránům trpícím PTSD, u nichž bylo prokázáno narušení kognitivních funkcí.

Donepezil v terapii demence s Lewyho tělísky

Demence s Lewyho tělísky představuje druhý nejčastější typ senilní demence hned po Alzheimerově chorobě. Jsou pro ni typické zrakové halucinace, motorické příznaky parkinsonského typu a fluktuující úroveň kognice. Účinností inhibitoru cholinesterázy donepezilu v terapii tohoto onemocnění se zabývala nedávno publikovaná japonská studie.Všechny novinky