Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití donepezilu a memantinu u těžkých forem Alzheimerovy choroby

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 20.9.2016

Využití donepezilu a memantinu u těžkých forem Alzheimerovy choroby

Řada předchozích klinických studií potvrdila přínos podávání inhibitorů cholinesterázy u mírných až středně těžkých forem Alzheimerovy choroby. Britská studie publikovaná v roce 2012 v prestižním New England Journal of Medicine se zabývala otázkou, zda tento přínos přetrvává i po progresi onemocnění do stadia středně těžké až těžké demence.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 295 pacientů, kteří užívali po dobu minimálně 3 měsíců donepezil a jimž byla diagnostikována středně těžká či těžká demence při Alzheimerově chorobě (MMSE 5−13 bodů).

Nemocní byli randomizováni do 4 skupin podle dalšího postupu léčby: pokračování v terapii donepezilem (v dávce 10 mg denně s užíváním placeba a memantinu od týdne 1), ukončení terapie donepezilem (donepezil v dávce 5 mg denně do týdne 4 a od týdne 5 užívání placeba a donepezilu, placebo a memantin od týdne 1), ukončení léčby donepezilem a zahájení terapie memantinem (s postupnou titrací memantinu od 5 do 20 mg denně, čehož bylo dosaženo v týdnu 4, donepezil v dávce 5 mg do týdne 4 a následně užívání placeba a donepezilu) a pokračování v léčbě donepezilem s přidáním memantinu (donepezil v denní dávce 10 mg a postupná titrace memantinu od 5 do 20 mg denně, čehož bylo dosaženo v týdnu 4).

Studie probíhala po dobu 52 týdnů. Následně bylo provedeno hodnocení škálami SMMSE (Standardized Mini-Mental State Examination, kde je bodové rozmezí 0−30 a vyšší skóre signalizuje lepší úroveň kognitivních funkcí) a BADLS (Bristol Activities of Daily Living Scale, s bodovým rozmezím 0−60, kde je vyšší skóre spojeno s horší schopností zvládání běžných denních aktivit).

Výsledky

U pacientů, kteří pokračovali v terapii donepezilem, ve srovnání s těmi, kteří užívání donepezilu přerušili, bylo skóre SMMSE v průměru o 1,9 bodu vyšší a skóre BADLS o 3 body nižší. U nemocných, kteří zahájili užívání memantinu, ve srovnání s těmi, kterým byly podávány placebo a memantin, bylo skóre SMMSE vyšší v průměru o 1,2 bodu a skóre BADLS nižší v průměru o 1,5 bodu. Účinnost donepezilu a memantinu se signifikantně nelišila při přítomnosti či absenci druhého preparátu. Nebyly zjištěny výhody kombinace donepezilu a memantinu oproti monoterapii donepezilem.

Závěr

Pokračování v terapii donepezilem je podle výsledků studie pro nemocné se středně těžkou a těžkou demencí Alzheimerova typu z funkčního a kognitivního hlediska přínosné.

(veri)

Zdroj: Howard R., McShane R., Lindesay J. et. al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2012 Mar 8; 366 (10): 893−903.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou nemocí užívajících donepezil

Americká klinická studie s více než 400 účastníky publikovaná v prestižním časopisu JAMA prokázala efektivitu a bezpečnost kombinace donepezilu s memantinem v terapii pokročilejších forem Alzheimerovy choroby.

Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

V roce 2015 byla v časopisu Alzheimer’s Research & Therapy publikována analýza klinických studií s celkově více než 1400 pacienty léčenými pro středně závažnou až těžkou Alzheimerovu demenci. Sledování zahrnovalo změny chování, denních aktivit a celkového stavu pacientů. Poolovaná analýza dat získaných z publikovaných klinických studií přinesla robustní data z léčby trvající 6 měsíců a prokázala superioritu kombinace memantinu s donepezilem proti samotnému donepezilu.

Kombinace inhibitoru acetylcholinesterázy s memantinem je výhodnou léčebnou strategií v léčbě středně závažné až závažné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba má progresivní průběh a pacientům postupně stále více ztěžuje každodenní život, v konečném důsledku pak vede až k úplné ztrátě soběstačnosti. V současné době sice neexistuje kauzální léčba, nicméně dostupnými léky lze postup nemoci účinně brzdit. Používají se inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté receptoru NMDA, a to nejen v monoterapii, ale i v kombinaci.Všechny novinky