Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost léčby memantinem u středně těžké a těžké demence: šestiměsíční otevřené sledování

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 11.11.2015

Účinnost léčby memantinem u středně těžké a těžké demence: šestiměsíční otevřené sledování

Provedené randomizované kontrolované studie prokázaly účinnost terapie memantinem u pacientů se středně těžkou a těžkou demencí u Alzheimerovy choroby, přesněji řečeno zlepšení v celkových klinických ukazatelích i ve škálách pro kognitivní funkce, denní aktivity a behaviorální příznaky. Výsledky otevřeného sledování nemocných s Alzheimerovou chorobou léčených memantinem v českých podmínkách přinesla studie publikovaná v roce 2011.

Metodika studie

Autoři studie pracovali s daty 1001 pacientů trpících střední až těžkou formou demence při Alzheimerově chorobě (MMSE 6–19 bodů). Šestiměsíční klinické sledování dokončilo 949 (94,8 %) nemocných. Sledovaným jedincům byl podáván memantin, jehož dávka byla titrována po 5 mg týdně do konečných 20 mg/den.

Kontrolní vyšetření, při kterých byl hodnocen celkový klinický dojem (použitá škála Clinical Global Impression – Severity), kognice (pomocí testu MMSE), zvládání základních denních aktivit (testem Activities of Daily Living dle Barthelové), frekvence a závažnost neuropsychiatrických příznaků u demence (zjednodušenou verzí testu Neuropsychiatric Inventory) a zátěž pečovatelů (modifikovanou škálou Zarit Burden Interview), byla provedena při zahájení terapie a dále po 2, 4 a 6 měsících léčby. Rovněž byly sledovány případné nežádoucí účinky terapie.

Výsledky studie

U všech hlavních sledovaných škál hodnotících kognici, celkový klinický dojem, denní aktivity a neuropsychiatrické příznaky bylo v průběhu léčby zaznamenáno signifikantní statisticky významné zlepšení, pouze ve škále hodnotící zvládání základních denních aktivit již nedošlo ke statisticky významnému zlepšení mezi kontrolami 3 a 4 (prováděnými po 4 a 6 měsících léčby).

Léčbu v průběhu sledování ukončilo 5,2 % pacientů, nejčastějšími důvody byly progrese základního onemocnění (Alzheimerova nemoc), nežádoucí účinky léku a změna lékaře, bydliště nebo léčebného zařízení. Výskyt nežádoucích účinků byl vzácný (v 0,9 % případů po 1 měsíci léčby a v 0,1 % případů po 6 měsících terapie), závažné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány vůbec. Nejčastěji byly popisovány zvýšená agitovanost pacienta, bolest hlavy a nauzea.

Závěr

Provedená studie opětovně potvrdila účinnost a bezpečnost podávání memantinu u nemocných se střední a těžkou formou demence u Alzheimerovy choroby. Významný pokles ve výskytu neuropsychiatrických příznaků má praktický význam pro oddálení institucionalizace nemocných a pro snížení zátěže pečovatelů, což potvrdilo i zlepšení skóre škály, která zátěž pečovatelů hodnotí.

(veri)

Zdroj: Konrád B., Hanyš R., Dvořák A., Rozehnalová E. Memantin v léčbě střední a těžké demence u Alzheimerovy nemoci, šestiměsíční otevřené sledování 1001 nemocných. Hodnocení zátěže pečovatelů a efektivnosti léčby ve skupině nemocných s MMSE 18 a 19 bodů. Česká a slovenská psychiatrie 2011; 107 (5): 257–262.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

U velkého počtu nemocných postižených neurologickou formou syfilidy se vyskytuje demence s progresivním průběhem a další psychické potíže, jako jsou deprese, mánie či psychóza. I přes promptní a správnou antibiotickou terapii však nemusí dojít k úplnému vymizení příznaků, a to zejména v případě, že došlo k poškození nervové tkáně.

Účinnost a bezpečnost dlouhotrvající léčby donepezil-hydrochloridem u nemocných s Alzheimerovou chorobou – prozatímní výsledky studie J-GOLD

Donepezil-hydrochlorid patří mezi inhibitory cholinesterázy využívané v terapii Alzheimerovy choroby. Na jaře tohoto roku byly publikovány prozatímní výsledky právě probíhající dlouhodobé rozsáhlé japonské studie J-GOLD, jejímž cílem je zhodnotit vliv dlouhodobého užívání donepezilu na průběh Alzheimerovy choroby a dále bezpečnost této léčby.Všechny novinky