Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 13.11.2015

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Deprese představuje častou komorbiditu u nemocných trpících Alzheimerovou chorobou. Účinností přídatné léčby donepezilem u pacientů s geriatrickou depresí, u kterých se během terapie deprese objevil kognitivní deficit a byla diagnostikována Alzheimerova choroba, se zabývala japonská studie publikovaná na jaře tohoto roku.

Metodika studie

Provedená retrospektivní studie pracovala s 14 ambulantními pacienty, u nichž byla jako první diagnostikována deprese, pro niž byli léčeni. Po zjištění poklesu kognitivních funkcí byla všem těmto jedincům diagnostikována Alzheimerova choroba a nasazen donepezil v dávce 5 mg denně, který užívali po dobu minimálně jednoho roku. Všichni pacienti pravidelně absolvovali vyšetření kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination, Rorschach Cognitive Index) a klinické hodnocení stavu (Clinical Dementia Rating). Účastníci studie byli rozděleni do tří skupin podle průběhu terapie: skupina A obsahovala pacienty, u nichž se kognitivní deficit projevil během dlouhotrvající terapie deprese, ve skupině B byli jedinci, u nichž byl pokles kognitivních funkcí pozorován již během rané fáze terapie deprese a léčba donepezilem byla zahájena minimálně 20 měsíců po prvním vyšetření, poslední skupina – skupina C – obsahovala rovněž nemocné s kognitivním deficitem vzniklým na počátku terapie deprese, avšak léčba donepezilem byla započata do 10 měsíců od prvního vyšetření.

Výsledky studie

Po 1 a 2 letech od zahájení léčby byl podíl nemocných se stejným či lepším dosaženým skóre škály Clinical Dementia vyšší ve skupinách A a C oproti skupině B. V této skupině byla přídatná léčba donepezilem zahájena později než ve zbylých dvou skupinách. Jeho účinek byl proto insuficientní. Výsledky studie ukazují na nezbytnost včasného zahájení léčby donepezilem u nemocných s geriatrickou depresí, u nichž došlo během terapie k poklesu kognitivních funkcí.

(veri)

Zdroj: Inoue J., Hoshino R., Nojima H., Ishida W., Okamoto N.: Additional donepezil treatment for patients with geriatric depression who exhibit cognitive deficit during treatment for depression. Psychogeriatrics 2015 Apr 27, doi: 10.1111/psyg.12121 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost léčby memantinem u středně těžké a těžké demence: šestiměsíční otevřené sledování

Provedené randomizované kontrolované studie prokázaly účinnost terapie memantinem u pacientů se středně těžkou a těžkou demencí u Alzheimerovy choroby, přesněji řečeno zlepšení v celkových klinických ukazatelích i ve škálách pro kognitivní funkce, denní aktivity a behaviorální příznaky. Výsledky otevřeného sledování nemocných s Alzheimerovou chorobou léčených memantinem v českých podmínkách přinesla studie publikovaná v roce 2011.

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

U velkého počtu nemocných postižených neurologickou formou syfilidy se vyskytuje demence s progresivním průběhem a další psychické potíže, jako jsou deprese, mánie či psychóza. I přes promptní a správnou antibiotickou terapii však nemusí dojít k úplnému vymizení příznaků, a to zejména v případě, že došlo k poškození nervové tkáně.Všechny novinky