Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost dlouhotrvající léčby donepezil-hydrochloridem u nemocných s Alzheimerovou chorobou – prozatímní výsledky studie J-GOLD

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 7.9.2015

Účinnost a bezpečnost dlouhotrvající léčby donepezil-hydrochloridem u nemocných s Alzheimerovou chorobou – prozatímní výsledky studie J-GOLD

Donepezil-hydrochlorid patří mezi inhibitory cholinesterázy využívané v terapii Alzheimerovy choroby. Na jaře tohoto roku byly publikovány prozatímní výsledky právě probíhající dlouhodobé rozsáhlé japonské studie J-GOLD, jejímž cílem je zhodnotit vliv dlouhodobého užívání donepezilu na průběh Alzheimerovy choroby a dále bezpečnost této léčby.

Metodika studie

Studie zahrnovala nemocné, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba s mírným až středně těžkým stupněm postižení podle FAST (Functional Assessment Staging Test). Data byla získána z 1798 zdravotnických center a obsahovala informace o více než třech tisících nemocných. Pacientům byl podáván donepezil v dávce odpovídající platným doporučením, dávkování mohlo být upraveno podle aktuálních příznaků, jednotný harmonogram podávání léku stanoven nebyl. Účinnost donepezilu byla hodnocena s využitím testů FAST a MMSE (Mini-Mental State Examination) nebo HDS-R (Hasegawa’s Dementia Scale-Revised). Sledovány byly rovněž vyskytující se nežádoucí účinky terapie.

Prozatímní výsledky

Procento pacientů, u nichž došlo ke zlepšení stupně FAST nebo toto stadium zůstalo stejné jako při zahájení léčby donepezil-hydrochloridem, bylo po 6 měsících terapie 91,1 %, po 12 měsících 83 %, po 18 měsících 79,5 % a po 24 měsících léčby 74,8 %. V testech MMSE a HDS-R došlo oproti původnímu stavu ke zlepšení po 12 týdnech a 6 měsících terapie. Po 12 a 18 měsících terapie odpovídaly výsledky testů vstupním hodnotám a po 12 měsících bylo pozorováno zhoršení v porovnání s výchozími hodnotami. Mezi nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky terapie patřily snížená chuť k jídlu, nevolnost, neklid, průjem, zvracení či závratě.

Autoři této prospektivní studie věří, že může poskytnout data cenná pro každodenní klinickou praxi.

(veri)

Zdroj: Arai H. et al. Disease state changes and safety of long-term donepezil hydrochloride administration in patients with Alzheimer’s disease: interim results from the long-term, large-scale J-GOLD study in Japan. Psychogeriatrics. 2015 Jun 26; doi: 10.1111/psyg.12130.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metaanalýza účinnosti monoterapie memantinem v léčbě Alzheimerovy choroby

V dubnu letošního roku byly publikovány výsledky metaanalýzy, která zpracovávala data randomizovaných placebem kontrolovaných studií zaměřených na účinnost léčby memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vynechány byly ty studie, které obsahovaly subjekty zároveň užívající inhibitory acetylcholinesterázy.

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Kombinovaná terapie memantinem ve spojení s inhibitory acetylcholinesterázy (AChEi) je v terapii Alzheimerovy choroby přínosnější než monoterapie. Alespoň to tvrdí autoři studie MEMAGE, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny v medicínském časopise Journal of Alzheimer’s Disease.

Léčba memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou užívajících donepezil

Řada provedených studií již v minulosti potvrdila bezpečnost a účinnost monoterapie memantinem u nemocných se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou chorobou. Studie publikovaná v medicínském časopise The Journal of the American Medical Association se zabývala efektivitou a bezpečností podávání memantinu osobám užívajícím inhibitor cholinesterázy.Všechny novinky