Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 8.10.2015

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Metodika studie

Autoři studie pracovali s daty 110 pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku od 56 do 84 let. Ti byli randomizováni do 5 skupin podle toho, zda užívali memantin v kombinaci s placebem, donepezilem, rivastigminem, galantaminem a huperzinem A, přičemž léčba trvala po dobu 24 týdnů. Hodnocení účinnosti léčby bylo prováděno s využitím testů MMSE (Mini-Mental State Examination) a ADCS-ADL (Alzheimer Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living), a to na začátku terapie a dále po 12 a 24 týdnech jejího trvání. Pro posouzení bezpečnostního profilu terapie byl zaznamenán výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky studie

Po 12 i 24 týdnech léčby bylo zaznamenáno zlepšení ve výstupech z obou prováděných testů, a to ve všech pěti skupinách. U MMSE nebyl po 12 týdnech terapie nalezen mezi jednotlivými skupinami žádný signifikantní rozdíl. Po 24 týdnech terapie vykazovali nemocní, kterým byla podávána kombinace memantin + huperzin A, prokazatelně vyšší hodnoty MMSE v porovnání s těmi, kdo užívali kombinaci memantin + placebo (p < 0,05). Výraznější pokles v ADL skóre vykazovali po 12 týdnech terapie pacienti léčení kombinacemi memantin + galantamin i memantin + huperzin A. Po 24 týdnech však jedině kombinace memantin + huperzin A vykazovala výraznější snížení ADL skóre v porovnání se samotnou léčbou memantinem (p < 0,05). Incidence nežádoucích účinků se mezi jednotlivými skupinami během léčby nijak významně nelišila.

Provedená studie prokázala, že zlepšení skóre MMSE a ADL u pacientů s Alzheimerovou chorobou lze očekávat u všech čtyř inhibitorů cholinesterázy užívaných v kombinaci s memantinem. Podáváni kombinace huperzin A + memantin je dle studie nejúčinnější. Autoři však přiznávají, že vzhledem k malému vzorku subjektů je nutné provedení dalších studií.

(veri)

Zdroj: Shao Z. Q. Comparison of the efficacy of four cholinesterase inhibitors in combination with memantine for the treatment of Alzheimer’s dinase. Int J Clin Exp Med 2015; 8 (2); 2944–2948.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost dlouhotrvající léčby donepezil-hydrochloridem u nemocných s Alzheimerovou chorobou – prozatímní výsledky studie J-GOLD

Donepezil-hydrochlorid patří mezi inhibitory cholinesterázy využívané v terapii Alzheimerovy choroby. Na jaře tohoto roku byly publikovány prozatímní výsledky právě probíhající dlouhodobé rozsáhlé japonské studie J-GOLD, jejímž cílem je zhodnotit vliv dlouhodobého užívání donepezilu na průběh Alzheimerovy choroby a dále bezpečnost této léčby.

Metaanalýza účinnosti monoterapie memantinem v léčbě Alzheimerovy choroby

V dubnu letošního roku byly publikovány výsledky metaanalýzy, která zpracovávala data randomizovaných placebem kontrolovaných studií zaměřených na účinnost léčby memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vynechány byly ty studie, které obsahovaly subjekty zároveň užívající inhibitory acetylcholinesterázy.

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Kombinovaná terapie memantinem ve spojení s inhibitory acetylcholinesterázy (AChEi) je v terapii Alzheimerovy choroby přínosnější než monoterapie. Alespoň to tvrdí autoři studie MEMAGE, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny v medicínském časopise Journal of Alzheimer’s Disease.Všechny novinky