Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 14.8.2015

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Kombinovaná terapie memantinem ve spojení s inhibitory acetylcholinesterázy (AChEi) je v terapii Alzheimerovy choroby přínosnější než monoterapie. Alespoň to tvrdí autoři studie MEMAGE, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny v medicínském časopise Journal of Alzheimer’s Disease.

Metodika studie

Italská retrospektivní multicentrická studie se zabývala účinností a bezpečností léčby memantinem, který byl nemocným podáván po dobu 6 měsíců v dávce 20 mg denně, a to v kombinaci s inhibitory acetylcholinesterázy. Studie se zúčastnilo 240 jedinců trpících Alzheimerovou chorobou s deficitem kognitivních funkcí a poruchami chování ve věku 77,9 ± 7,32 roku. 61,7 % tvořily ženy, 38,3 % muži. Při zahájení a po 3 a 6 měsících trvání studie byly hodnoceny kognitivní funkce zúčastněných s využitím Mini-Mental State Examination (MMSE), dále byl proveden test základních všedních činností (ADL) a instrumentální ADL (IADL). Zaznamenány byly také poruchy chování a přítomné komorbidity.

Výsledky studie

Výsledky studie ukázaly následující: dosažené skóre v MMSE prokazatelně vzrostlo v 6. měsíci trvání léčby (p = 0,029 versus 3. měsíc) a skóre dosažené v IADL od začátku studie po její ukončení pokleslo (p = 0,033). V hodnotách ADL nebyly v průběhu studie pozorovány žádné signifikantní rozdíly. Zlepšení bylo pozorováno rovněž v oblasti chování. Ke zlepšení skóre MMSE došlo při kombinaci memantinu s donepezilem. Během sledovaného období přerušilo léčbu 17 pacientů.

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy je dle provedené studie v terapii pacientů s Alzheimerovou chorobou efektivní. Vedle zpomalení progrese kognitivního deficitu rovněž předchází rozvoji agitovanosti a agrese u starších nemocných.

(veri)

Zdroj: Gareri P. et al. Retrospective study on the benefits of combined Memantine and cholinEsterase inhibitor treatMent in AGEd Patients affected with Alzheimer's Disease: the MEMAGE study. J Alzheimers Dis. 2014; 41 (2): 633–40; doi: 10.3233/JAD-132735.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku inhibitorů acetylcholinesterázy na klinické projevy a změny mozkového průtoku u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Předkládaná studie se zabývá srovnáním efektivity různých typů inhibitorů acetylcholinesterázy ve farmakoterapii kognitivních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Memantin u pacientů s Alzheimerovou chorobou léčených inhibitory cholinesterázy: nové analýzy účinnosti a bezpečnosti kombinované léčby

Cílem této studie bylo srovnání účinnosti kombinované terapie memantinem a různými léčivy ze skupiny inhibitorů cholinesterázy u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Pacienti v rámci studie užívali memantin v kombinaci s donepezilem (n = 63) nebo galantaminem (n = 53), zvlášť byla hodnocena skupina pacientů starších 75 let.

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech.Všechny novinky