Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pro hodnocení testu hodin v diagnostice degenerativních demencí je nejvhodnější Hendriksenova a Shulmanova škála

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 5.4.2015

Pro hodnocení testu hodin v diagnostice degenerativních demencí je nejvhodnější Hendriksenova a Shulmanova škála

Při posouzení použití tří škál hodnocení testu hodin v diagnostice demencí došli čeští autoři k závěru, že nejvýhodnější je škála dle Hendriksena, výhodná je také škála dle Shulmana a nejméně výhodná je Sunderlandova škála. Tento jednoduchý test lze využít při vyhledávání pacientů s Alzheimerovou chorobou i v primární péči.

Test hodin (Clock Drawing Test = CDT) je screeningový test demencí, který je zaměřen na poruchy zrakově-prostorového vnímání. Jde o rychlý a jednoduchý test, který se společně s MMSE (Mini Mental State Examination) využívá k vyhledávání pacientů s Alzheimerovou chorobou. Cílem této studie bylo porovnat hodnocení testu hodin pomocí tří různých škál.

Zařazeno bylo 35 pacientů (průměrný věk 72,2 roku, rozmezí 44–89 let, 22 žen), z nichž bylo 24 znovu testováno po 1 roce. Pacienti byli vyšetřeni pro podezření na demenci. Dle Hachinského skóre neměli vaskulární typ demence. Nejprve byli vyšetřeni pomocí MMSE, poté byl proveden CDT – pacientům byl předložen list papíru s předkresleným kruhem o průměru 10 cm se slovní výzvou „Vepište, prosím, do předkresleného kruhu čísla tak, jak jsou na ciferníku hodin, a pak doplňte ručičky tak, aby ukazovaly 11 hodin a 10 minut“. Hodnocení prováděli dva nezávislí hodnotitelé s použitím škál dle Shulmana, Sunderlanda a Hendricksena.

Autoři prokázali, že při použití škál dle Hendricksena a Shulmana nedochází ke statistickým odlišnostem ve středních hodnotách výsledků mezi dvěma hodnotiteli. U Sunderlandovy škály se takové odlišnosti objevily, zejména z důvodu obtížné zařaditelnosti některých kreseb hodin do bodového systému. Problém se zařaditelností se týkal kreseb se zachováním číselné řady, protože tuto možnost chyby v CDT Sunderlandova škála neobsahuje. Obtíže se zařaditelností se vyskytly i u Shulmanovy škály, i když v menší míře.

Test hodin je snadným testem dobře využitelným pro záchyt pacientů s Alzheimerovou chorobou i v ambulanci praktického lékaře. Podle výsledků této studie je k hodnocení tohoto testu nejlepší použít škálu dle Hendriksena či dle Shulmana. Pacienty s pozitivním výsledkem je třeba odeslat ke specialistovi.

(zza)

Zdroj: Ressner P., Ressnerová E. Test hodin, přehledná informace a zhodnocení škál dle Shulmana, Sunderlanda a Hendriksena. Neurol praxi 2002; 6: 316–322.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,1/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diagnostika a léčba pacientů s kognitivními poruchami má v české ambulantní praxi stále své nedostatky

Průzkum provedený v roce 2011 u 150 českých ambulantních neurologů, psychiatrů a geriatrů ukázal, že léčba kognitivních poruch (KP) je pro ně spíše okrajovou záležitostí a polovina z nich by uvítala možnost odesílat tyto pacienty na specializovaná pracoviště.Všechny novinky