Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porucha čichu jako faktor predikující pokles kognitivních funkcí a Alzheimerovu chorobu

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 14.8.2015

Porucha čichu jako faktor predikující pokles kognitivních funkcí a Alzheimerovu chorobu

Prognostickým významem postižení čichu a využitím testování čichu v predikci poklesu kognitivních funkcí u doposud kognitivně intaktních osob se zabývala nedávno publikovaná americká studie. Toto vyšetření by mohlo představovat levnou metodu využitelnou v diagnostice Alzheimerovy choroby.

Vědci pracovali s daty multietnické kohorty čítající 1037 účastníků, u kterých byl proveden test čichové identifikace UPSIT (University of Pennsylvania Smell Identification Test). Celkem 757 subjektů bylo dále sledováno po 2 a 4 letech.

Nižší výchozí UPSIT skóre je asociováno s budoucím rozvojem Alzheimerovy choroby

Výsledky studie ukázaly, že nižší výchozí UPSIT skóre bylo spojeno s poklesem kognitivních funkcí (p < 0,0001), a bylo tak pomocí něj možné predikovat budoucí kognitivní pokles u účastníků, jejichž kognice byla na počátku intaktní. Během sledování byla u 101 subjektů diagnostikována Alzheimerova choroba. Nižší výchozí UPSIT skóre bylo asociováno s přechodem do Alzheimerovy demence.

Výsledky studie naznačují možnost využití testování čichu coby levné metody predikce budoucího kognitivního poklesu u doposud kognitivně intaktních osob. Pomocí testu čichové identifikace by bylo možné odhalit postižení čichu coby biomarker Alzheimerovy demence. 

(veri)

Zdroj: Devanand D. P., Lee S., Manly J., Andrews H., Schupf N., Doty R. L., Stern Y., Zahodne L. B., Louis E. D., Mayeux R.: Olfactory deficits predict cognitive decline and Alzheimer dementia in an urban community. Neurology. 2015 Jan 13; 84 (2): 182–9; doi: 10.1212/WNL.0000000000001132. Epub 2014 Dec 3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku inhibitorů acetylcholinesterázy na klinické projevy a změny mozkového průtoku u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Předkládaná studie se zabývá srovnáním efektivity různých typů inhibitorů acetylcholinesterázy ve farmakoterapii kognitivních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Memantin u pacientů s Alzheimerovou chorobou léčených inhibitory cholinesterázy: nové analýzy účinnosti a bezpečnosti kombinované léčby

Cílem této studie bylo srovnání účinnosti kombinované terapie memantinem a různými léčivy ze skupiny inhibitorů cholinesterázy u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Pacienti v rámci studie užívali memantin v kombinaci s donepezilem (n = 63) nebo galantaminem (n = 53), zvlášť byla hodnocena skupina pacientů starších 75 let.

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech.Všechny novinky