Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 9.12.2015

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Studie pracovala s medicínskými daty pacientů, kteří byli v předchozích 24 hodinách přijati s mírnou až středně těžkou ischemickou cévní mozkovou příhodou tromboembolické etiologie do nemocnice Imam Hossein Hospital v Teheránu. Nemocní byli náhodně rozděleni do dvou skupin – v první z nich užívali memantin a druhá byla kontrolní.

Ve skupině užívající účinnou látku byl pacientům vedle standardní terapie podáván memantin v dávce 20 mg 3× denně po dobu 5 dní. K posouzení neurologického postižení bylo využito škály The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), testování bylo prováděno denně. Primárním cílem autorů studie bylo srovnání dosaženého skóre NIHSS v obou skupinách, a to v 1. a 5. dnu terapie.

Kontrolní skupina obsahovala 15 žen a 14 mužů ve věku 70,78 ± 10,92 roku. Ve skupině, které byl podáván memantin, bylo 16 žen a 8 mužů ve věku 73,33 ± 9,35 roku. Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v rozložení věku a pohlaví a stejně tak ani v přidružených onemocněních a aktuálně užívaných lécích.

Změny ve skóre NIHSS dosaženém v 1. a 5. dnu léčby se signifikantně lišily mezi kontrolní skupinou (1,24 ± 0,96) a skupinou jedinců léčených memantinem (2,96 ± 0,1; p < 0,0001). U nemocných s ischemickým iktem, kteří užívali memantin v dávce 60 mg denně, došlo v porovnání s kontrolní skupinou k výraznějšímu snížení skóre NIHSS. Podávání memantinu se proto ukázalo být pro zlepšení neurologických funkcí u takto nemocných přínosné.

(veri)

Zdroj: Kafi H., Salamzadeh J., Beladimoghadam N., Sistanizad M., Kouchek M. Study of the neuroprotective effects of memantine in patients with mild to moderate ischemic stroke. Iran J Pharm Res 2014; 13 (2): 591–598.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití memantinu v léčbě kognitivního postižení spojeného s posttraumatickou stresovou poruchou

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) se podle některých studií může pojit s kognitivním deficitem v různých oblastech. Pozorováno bylo mimo jiné narušení verbální paměti, pracovní paměti a pozornosti, rychlosti zpracování informací i paměti neverbální. Americká studie publikovaná letos v časopisu Journal of Aging Research zkoumala účinnost a bezpečnost podávání memantinu veteránům trpícím PTSD, u nichž bylo prokázáno narušení kognitivních funkcí.

Donepezil v terapii demence s Lewyho tělísky

Demence s Lewyho tělísky představuje druhý nejčastější typ senilní demence hned po Alzheimerově chorobě. Jsou pro ni typické zrakové halucinace, motorické příznaky parkinsonského typu a fluktuující úroveň kognice. Účinností inhibitoru cholinesterázy donepezilu v terapii tohoto onemocnění se zabývala nedávno publikovaná japonská studie.

Donepezil – indikace a kontraindikace

Donepezil představuje kognitivum, které se řadí do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz. Je s úspěchem využíván v terapii mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Reverzibilní a nekompetitivní blokádou centrálně aktivní acetylcholinesterázy způsobuje zvýšení množství acetylcholinu v synaptické štěrbině, což je podstatou léčby stavů, pro které je typický jeho nedostatek. Tento článek zdůrazňuje hlavní indikace a kontraindikace použití donepezilu.Všechny novinky