Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metaanalýza účinnosti monoterapie memantinem v léčbě Alzheimerovy choroby

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 2.9.2015

Metaanalýza účinnosti monoterapie memantinem v léčbě Alzheimerovy choroby

V dubnu letošního roku byly publikovány výsledky metaanalýzy, která zpracovávala data randomizovaných placebem kontrolovaných studií zaměřených na účinnost léčby memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vynechány byly ty studie, které obsahovaly subjekty zároveň užívající inhibitory acetylcholinesterázy.

Autoři metaanalýzy pracovali s daty 2433 pacientů z 9 randomizovaných placebem kontrolovaných studií, které splňovaly vstupní kritéria. Zahrnuté studie srovnávaly vliv monoterapie memantinem a podávání placeba na kognitivní funkce, všední denní činnosti, poruchy chování, globální funkce a stadium demence. Dále byla mezi zmíněnými dvěma skupinami porovnávána přítomnost nežádoucích účinků a frekvence přerušení léčby.

Výsledky metaanalýzy prokázaly, že monoterapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou vede v porovnání s placebem k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí (SMD neboli standardizovaný průměrný rozdíl = −0,27, 95% CI = −0,39 až −0,14, p = 0,0001), poruch chování (SMD = −0,12, 95% CI = −0,22 až −0,01, p = 0,03), všedních denních činností (SMD = −0,09, 95% CI = −0,19 až −0,00, p = 0,05), hodnocení globálních funkcí (SMD = −0,18, 95% CI = −0,27 až −0,09, p = 0,0001) a skóre FAST hodnotícího stadium demence (SMD = −0,23, 95% CI = −0,33 až −0,12, p = 0,0001). Frekvence přerušení léčby z důvodu nedostatečné účinnosti byla mezi jedinci užívajícími memantin nižší v porovnání se skupinou, které bylo podáváno placebo. Ve skupině užívající memantin byl pozorován nižší výskyt agitace ve srovnání s kontrolní skupinou. Mezi oběma skupinami nebyl pozorován významný rozdíl ve frekvenci přerušení léčby z důvodů všech nežádoucích účinků či individuálních vedlejších účinků jiných než agitace.

Monoterapie memantinem je dle provedené metaanalýzy pro nemocné s Alzheimerovou chorobou bezpečná a může být potenciálně prospěšná v léčbě příznaků tohoto onemocnění.

(veri)

Zdroj: Matsunaga S., Kishi T., Iwata N.: Memantine monotherapy for Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015 Apr 10; 10 (4): e0123289; doi: 10.1371/journal.pone.0123289. eCollection 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Kombinovaná terapie memantinem ve spojení s inhibitory acetylcholinesterázy (AChEi) je v terapii Alzheimerovy choroby přínosnější než monoterapie. Alespoň to tvrdí autoři studie MEMAGE, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny v medicínském časopise Journal of Alzheimer’s Disease.

Léčba memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou užívajících donepezil

Řada provedených studií již v minulosti potvrdila bezpečnost a účinnost monoterapie memantinem u nemocných se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou chorobou. Studie publikovaná v medicínském časopise The Journal of the American Medical Association se zabývala efektivitou a bezpečností podávání memantinu osobám užívajícím inhibitor cholinesterázy.

Porucha čichu jako faktor predikující pokles kognitivních funkcí a Alzheimerovu chorobu

Prognostickým významem postižení čichu a využitím testování čichu v predikci poklesu kognitivních funkcí u doposud kognitivně intaktních osob se zabývala nedávno publikovaná americká studie. Toto vyšetření by mohlo představovat levnou metodu využitelnou v diagnostice Alzheimerovy choroby.Všechny novinky