Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Memantin v kombinaci s donepezilem prokázal účinek proti stárnutí hippokampálních PC12 buněk v animálním modelu Alzeimerovy nemoci

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 16.3.2016

Memantin v kombinaci s donepezilem prokázal účinek proti stárnutí hippokampálních PC12 buněk v animálním modelu Alzeimerovy nemoci

Tým japonských vědců si stanovil za cíl prozkoumat efekt memantinu na glutamátem indukované stárnutí hippokampálních buněk PC12 v buněčné kultuře a na animálním modelu. Z výsledků studie vyplývá, že inhibice receptorů NMDA memantinem vede ke snížení aktivity neuronální syntázy oxidu dusnatého (nNOS), což má příznivý efekt na redukci změn asociovaných se stárnutím způsobených glutamátem. Účinek je ještě možné zvýšit přidáním donepezilu. Studie tak přispívá k objasnění účinku léků ze skupiny kognitiv, které jsou s příznivým efektem používány v léčbě Alzheimerovy nemoci.

Alzheimerova nemoc (AD) je neurodegenerativní choroba charakterizovaná kognitivní dysfunkcí. Patofyziologie AD významně souvisí s akumulací β-amyloidu, roli v procesu poruchy paměti ovšem hraje i glutamát, který působí toxicky na buňky PC12, jež se nacházejí v hippokampu. Glutamát je hlavní excitační aminokyselina CNS a hraje významnou roli v procesech synaptické plasticity související s pamětí a učením. Memantin je nízkoafinitní nekompetitivní antagonista glutamátových receptorů NMDA. Tým japonských vědců si stanovil cíl prozkoumat efekt memantinu na glutamátem indukované stárnutí buněk PC12.

Synergický efekt zpomaluje neuronální stárnutí

Glutamát je vlivem působení na nNOS známým stimulátorem produkce NO a kyslíkových radikálů. Memantin naopak působení nNOS blokuje. V kultuře buněk PC12 byly prostřednictvím působení glutamátu experimentálně indukovány změny spojené s buněčným stárnutím. V buňkách došlo k poklesu proteinu SIRT1 a zvýšení exprese proteinu p53. Léčba memantinem vedla k vyrovnání glutamátem indukovaných změn SIRT1 a p53. 

Japonští vědci také zkoumali efekt kombinace memantinu a donepezilu. Po přidání donepezilu k memantinu popisují aditivní efekt − vliv na zpomalení neuronálního stárnutí buněk PC12. 

Myší model

Testování efektu memantinu na zlepšení kognitivních funkcí vědci zkoumali i na myším modelu Alzheimerovy nemoci. Jednalo se o speciálně geneticky upravené myši SAMP8, které jsou používány v experimentech modelujících Alzheimerovu nemoc. V Morrisově vodním bludišti měly myši SAMP8 výrazně snížený výkon oproti běžným myším. Po podání memantinu se jejich výkon zlepšil. V hippokampech myší rovněž došlo k výraznému snížení změn způsobených oxidativním stresem.

Závěr

Studie podporuje názor, že memantin v kombinaci s donepezilem hrají klíčovou roli ve zpomalení procesů spojených s neuronálním stárnutím.

(zzka)

Zdroj: Ota H., Ogawa S., Ouchi Y, Akishita M. Protective effects of NMDA receptor antagonist, memantine, against senescence of PC12 cells: a possible role of nNOS and combined effects with donepezil. Exp Gerontol 2015 Dec; 72: 109−116; doi: 10.1016/j.exger.2015.09.016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

Neurotoxické účinky radioterapie mozku vedou u 50–90 % onkologických pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili, k narušení kognitivních funkcí. Nedávno provedená americká klinická studie se zabývala možným využitím donepezilu, reverzibilního inhibitoru acetylcholinesterázy, v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku.

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Využití memantinu v léčbě kognitivního postižení spojeného s posttraumatickou stresovou poruchou

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) se podle některých studií může pojit s kognitivním deficitem v různých oblastech. Pozorováno bylo mimo jiné narušení verbální paměti, pracovní paměti a pozornosti, rychlosti zpracování informací i paměti neverbální. Americká studie publikovaná letos v časopisu Journal of Aging Research zkoumala účinnost a bezpečnost podávání memantinu veteránům trpícím PTSD, u nichž bylo prokázáno narušení kognitivních funkcí.Všechny novinky