Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Memantin při léčbě různých forem demence

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 26.6.2015

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech. Nekompetitivní antagonista tohoto receptoru, memantin, může tuto aktivitu snížit. Na analýzu publikovaných studií s memantinem v indikaci demence u starších pacientů byla zaměřena rešeršní práce publikovaná v databázi Cochrane.

Některé klinické studie dokázaly, že stimulační aktivita glutamátu jako neurontrasmiteru může hrát roli v patogenezi Alzheimerovy choroby a ischemické cévní mozkové příhody. Memantin patří do skupiny nekompetitivních antagonistů NMDA (N-metyl-D-aspartát) receptoru.

Tento receptor je stimulován zmíněným excitačním neurotransmiterem glutamátem. Jeho hyperstimulace může vést k poškození neuronů – tzv. fenoménu excitotoxicity (aminoacid neurotoxicity), který se podílí na patogenezi neurodegenerativních onemocnění a poškozuje psychické funkce. Působení memantinu může snížit stimulační aktivitu glutamátu.

Získané důkazy naznačují, že memantin má pozitivní vliv na poznávání, náladu, chování a schopnost vykonávat běžné denní aktivity u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou nemocí. Výsledky u pacientů s mírnou až střední vaskulární demencí naznačují příznivý vliv dávky 20 mg memantinu denně na kognitivní funkce (výsledky měřené za 28 týdnů). Tyto výsledky však nejsou podpořeny ani pozitivní změnou schopností vykonávat běžné denní aktivity ani zlepšením celkového klinického obrazu nemoci u pacienta.

Z výše uvedeného se dá usoudit, že ve skupině pacientů s mírnou až středně pokročilou demencí nedochází při podávání memantinu k pozitivním změnám kognitivních funkcí ani ke zlepšení celkových klinických symptomů.

Na závěr autoři uvádějí, že ve skupině pacientů se střední až těžkou formou Alzheimerovy choroby dochází při podávání memantinu v dávce 20 mg/den za 28 týdnů ke znatelnému zastavení dalšího zhoršování kognitivních a dalších psychických funkcí. U pacientů docházelo také ke zmírnění excitace. Ve skupině pacientů s mírnou až střední vaskulární demencí při stejném dávkování došlo po 28 týdnech podávání k určitému zastavení zhoršování kognitivních funkcí, ale tyto výsledky nebylo možné zřetelně klinicky popsat. V této skupině se projevil příznivější efekt na stav nemoci po 6 týdnech užívání léku. Léčivá látka memantin byla dobře snášena a při jejím užívání nedocházelo u pacientů k závažným nežádoucím účinkům.

tda

Zdroj: Areosa Sastre A., McShane R., Sherriff F. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 18; (4): CD003154.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Donepezil snižuje rychlost atrofie hipokampu v prodromální fázi Alzheimerovy choroby

Studie francouzských autorů popisuje vliv donepezilu na snížení rychlosti atrofie hipokampu v prodromální fázi Alzheimerovy nemoci. V této fázi onemocnění se sice ještě zřetelně neprojevují klinické příznaky nemoci, ale už dochází ke změnám v mozkové tkáni.

Donepezil zmírňuje neuropsychiatrické příznaky u Alzheimerovy choroby

Inhibitor cholinesterázy – donepezil – prokázal již v roce 2004 významnou účinnost při zmírnění neuropsychiatrických příznaků u pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou (ACh). Až 90 % pacientů s ACh trpí halucinacemi, bludy, motorickým neklidem či poruchami nálady.

V ústech rozpustné lékové formy rozšiřují možnosti perorálního podávání léků

Perorální cesta podávání léků je stále nejoblíbenější, a to díky snadnému užívání, absenci bolesti, své víceúčelovosti a v neposlední řadě i compliance pacientů. Důvodem jejího širokého používání jsou i nižší náklady na výrobu, která nevyžaduje sterilní podmínky. Na přelomu tisíciletí se proto objevilo několik nových technologií, které rozšiřují možnosti perorálního podávání léků prostřednictvím úpravy fyzikálně-chemických a farmakokinetických vlastností léků. Příkladem jsou v ústech rozpustné lékové formy.Všechny novinky