Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou užívajících donepezil

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 14.8.2015

Léčba memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou užívajících donepezil

Řada provedených studií již v minulosti potvrdila bezpečnost a účinnost monoterapie memantinem u nemocných se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou chorobou. Studie publikovaná v medicínském časopise The Journal of the American Medical Association se zabývala efektivitou a bezpečností podávání memantinu osobám užívajícím inhibitor cholinesterázy.

Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo 404 pacientů se středně těžkou až těžkou Alzeimerovou chorobou, kteří v Mini Mental State Exam (MMSE) dosáhli od 5 do 14 bodů a byli léčeni stabilními dávkami inhibitoru cholinesterázy donepezilu. Účastníci studie byli rozděleni do dvou skupin podle toho, zda užívali memantin (v počáteční dávce 5 mg za den a následně se zvyšující na 20 mg za den), či placebo, a to po dobu 24 týdnů. Studii dokončilo 322 subjektů.

Studie ukázala, že přidání memantinu k léčbě donepezilem vedlo ve srovnání s přidáním placeba ke zlepšení skóre SIB (Severe Impairment Battery): 0,9 vs. –2,5 (p < 0,001) i ADCS-ADL19 (modifikovaná škála Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale): –2,0 vs. –3,4 (p = 0,03). K přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků došlo u memantinu v 15 případech (7,4 %) vs. ve 25 případech (12,4 %) u placeba.

Provedená studie prokázala benefit podávání memantinu v kombinované terapii s inhibitory cholinesterázy u nemocných se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou chorobou. U pacientů  léčených stabilními dávkami donepezilu vedlo přidání memantinu k významně lepším výsledkům z hlediska kognitivních funkcí, každodenních aktivit, celkového stavu a chování. Léčba byla dobře tolerována.

(veri)

Zdroj: Tariot et al. Memantine treatment in patients with moderate to severe AD already receiving donepezil: a randomized controlled trial, JAMA. 2004 Jan 21; 291 (3): 317–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku inhibitorů acetylcholinesterázy na klinické projevy a změny mozkového průtoku u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Předkládaná studie se zabývá srovnáním efektivity různých typů inhibitorů acetylcholinesterázy ve farmakoterapii kognitivních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Memantin u pacientů s Alzheimerovou chorobou léčených inhibitory cholinesterázy: nové analýzy účinnosti a bezpečnosti kombinované léčby

Cílem této studie bylo srovnání účinnosti kombinované terapie memantinem a různými léčivy ze skupiny inhibitorů cholinesterázy u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Pacienti v rámci studie užívali memantin v kombinaci s donepezilem (n = 63) nebo galantaminem (n = 53), zvlášť byla hodnocena skupina pacientů starších 75 let.

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech.Všechny novinky