Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná terapie inhibitory cholinesterázy a memantinem: Okayama Memantine Study

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 13.11.2015

Kombinovaná terapie inhibitory cholinesterázy a memantinem: Okayama Memantine Study

Srovnáním klinického efektu kombinované léčby dvou různých inhibitorů cholinesterázy a memantinu u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nová japonská studie. Její výsledky byly letos publikovány v časopisu Journal of Alzheimer’s Disease.

Nedávno provedená retrospektivní studie japonských autorů (The Okayama Memantine Study) se zabývala srovnáním efektivity kombinované terapie inhibitory cholinesterázy (donepezilu či galantaminu) a memantinu u nemocných s Alzheimerovou chorobou (n = 114). Hodnocení bylo prováděno s využitím 6 baterií testů při zahájení léčby, po 6 měsících monoterapie inhibitory cholinesterázy a dále po 3, 6 a 12 měsících od přidání memantinu. Testy byly zaměřeny na hodnocení kognitivních a afektivních funkcí pacientů.

Přidání memantinu k terapii inhibitory cholinesterázy vedlo po dobu 6 měsíců ke stabilizaci výsledků v testech Mini-Mental State Examination (MMSE) a Hasegawa Dementia Rating Scale-Revised (HDS-R). Po 12 měsících kombinované terapie došlo v obou podskupinách k signifikantnímu poklesu výsledných hodnot. V hodnotách testu Frontal Assessment Battery (FAB) došlo k poklesu po 12 měsících od přidání memantinu k léčbě donepezilem, zatímco v podskupině s galantaminem bylo po 6 měsících kombinované léčby zaznamenáno zlepšení. Afektivní funkce byly po přidání memantinu dobře zachovány po dobu 12 měsíců. Výjimku tvořily hodnoty dosažené ve škále hodnotící apatii, u kterých došlo po 12 měsících od zahájení kombinované léčby ke zhoršení v případě podskupiny užívající galantamin.

Přidání memantinu k terapii donepezilem stabilizovalo skóre v testech hodnotících kognitivní funkce na dobu 6 měsíců a afektivní funkce na dobu 12 měsíců. Přidání memantinu k léčbě galantaminem vedlo ke zlepšení hodnot dosažených v testu FAB po 6 měsících, avšak ve škále hodnotící apatii došlo ve stejné podskupině po 12 měsících kombinované terapie ke zhoršení.

(veri)

Zdroj: Matsuzono K., Hishikawa N., Ohta Y. et al. Combination therapy of cholinesterase inhibitor (donepezil or galantamine) plus memantine in the Okayama Memantine Study. J Alzheimers Dis 2015; 45 (3): 771–780.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost léčby memantinem u středně těžké a těžké demence: šestiměsíční otevřené sledování

Provedené randomizované kontrolované studie prokázaly účinnost terapie memantinem u pacientů se středně těžkou a těžkou demencí u Alzheimerovy choroby, přesněji řečeno zlepšení v celkových klinických ukazatelích i ve škálách pro kognitivní funkce, denní aktivity a behaviorální příznaky. Výsledky otevřeného sledování nemocných s Alzheimerovou chorobou léčených memantinem v českých podmínkách přinesla studie publikovaná v roce 2011.

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

U velkého počtu nemocných postižených neurologickou formou syfilidy se vyskytuje demence s progresivním průběhem a další psychické potíže, jako jsou deprese, mánie či psychóza. I přes promptní a správnou antibiotickou terapii však nemusí dojít k úplnému vymizení příznaků, a to zejména v případě, že došlo k poškození nervové tkáně.Všechny novinky