Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná léčba Alzheimerovy choroby – kazuistika

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 15.4.2016

Kombinovaná léčba Alzheimerovy choroby – kazuistika

V terapii Alzheimerovy choroby se uplatňují zejména dvě skupiny léčiv – inhibitory cholinesterázy a antagonisté NMDA receptorů. Inhibitory cholinesterázy jsou indikovány u lehké a středně těžké demence, zatímco antagonisté NMDA receptorů (memantin) u demence středně těžké a těžké. Střední stupeň onemocnění tak představuje průnik indikací a možnost využití kombinované léčby. Její uplatnění v terapii 86leté pacientky ilustruje následující kazuistika.

86letá žena se do ambulantní psychiatrické péče dostala v prosinci roku 2011. Den před vyšetřením se během noci vydala oblečená na autobus s tím, že jde do práce. Domů byla přivedena sousedy. Děti pacientky najaly ošetřovatelku poté, co žena podle výpovědi sousedů v noci bloudí po domě, buší na jejich dveře a je dezorientovaná.

Během vyšetření byl zjištěn od smrti manžela nemocné před deseti lety postupně se zhoršující úbytek paměti a kognitivních funkcí. V roce 2009 její syn lékař zaznamenal výrazné poruchy v novopaměti a následující vyšetření včetně CT mozku potvrdilo smíšenou vaskulární demenci a demenci Alzheimerova typu. Pacientka od té doby užívala donepezil v dávce 10 mg pro die. V lednu roku 2011 byl neurologem proveden test kognitivních funkcí MMSE (Mini-Mental State Exam) s výsledkem 12 bodů, neurolog konstatoval progresi demence a zaměnil donepezil za rivastigmin, který byl v listopadu stejného roku „vzhledem k dosaženému počtu bodů při MMSE“ vysazen a nově byl ordinován memantin v postupně se zvyšující dávce až do konečných 20 mg denně. Dva týdny po vysazení rivastigminu však došlo k prudkému zhoršení stavu ve smyslu dezorientace, neklidu a masivní úzkosti s nutností celodenní ošetřovatelské péče.

Vzhledem k popisované náhlé progresi onemocnění byl v ambulanci opětovně nasazen rivastigmin, tentokrát do kombinace s memantinem. Dále byl do medikace přidán standardizovaný extrakt ginkgo biloba a tiaprid v dávce 150 mg denně. Pacientka rovněž absolvovala několikadenní pobyt na gerontopsychiatrii kvůli nočním delirantním stavům a rozkolísanému diabetu mellitu.

Po dvouměsíční kombinované léčbě došlo ke zvýšení skóre v  testu MMSE na 19 bodů. Pacientka v tu dobu užívala 9,5 mg rivastigminu ve formě náplasti, 20 mg memantinu a 120 mg extraktu ginkgo biloba denně. Ošetřovatelka byla u ženy během noci a ve dne při podávání léků, stravy, společném nákupu a procházce. Zbytek času pacientka trávila sama.

Během následujícího půlroku byl stav stabilizovaný, pouze mírně progredující ve smyslu bezradnosti při denních úkonech. V období, kdy se děti o pacientku staraly samy, pozorovaly vyšší míru samostatnosti, přiměřené afektivní projevy i chování, obsažnější řeč, vymizel také noční neklid a výkon bazální sebeobsluhy byl bez chyb. Nemocná nově poznávala děti i vnoučata. V červnu 2012 byl proveden test MMSE s výsledkem 20 bodů.

Efekt kombinované léčby napomohl redukci nutné ošetřovatelské péče na 4–5 hodin denně, oddálení institucionalizace, vysazení dalších psychofarmak nutných k léčbě přidružených poruch chování a zlepšení kvality života nemocné i její rodiny.

(veri)

Zdroj: Žigová E. Kombinovaná liečba Alzheimerovej choroby. Psychiatria pre prax 2013; 14 (1): 33–36.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Memantin v kombinaci s donepezilem prokázal účinek proti stárnutí hippokampálních PC12 buněk v animálním modelu Alzeimerovy nemoci

Tým japonských vědců si stanovil za cíl prozkoumat efekt memantinu na glutamátem indukované stárnutí hippokampálních buněk PC12 v buněčné kultuře a na animálním modelu. Z výsledků studie vyplývá, že inhibice receptorů NMDA memantinem vede ke snížení aktivity neuronální syntázy oxidu dusnatého (nNOS), což má příznivý efekt na redukci změn asociovaných se stárnutím způsobených glutamátem. Účinek je ještě možné zvýšit přidáním donepezilu. Studie tak přispívá k objasnění účinku léků ze skupiny kognitiv, které jsou s příznivým efektem používány v léčbě Alzheimerovy nemoci.

Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

Neurotoxické účinky radioterapie mozku vedou u 50–90 % onkologických pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili, k narušení kognitivních funkcí. Nedávno provedená americká klinická studie se zabývala možným využitím donepezilu, reverzibilního inhibitoru acetylcholinesterázy, v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku.

Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.Všechny novinky