Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 18.5.2016

Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k poklesu kognitivních funkcí, což ve svém konečném důsledku vede k behaviorálním a neuropsychiatrickým potížím a k závislosti pacienta na pomoci jiné osoby. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc a v současné době je v terapeutických možnostech pouze ovlivnění jejího postupu. Jako jedna z efektivních a bezpečných možností v léčbě středně závažné až těžké formy nemoci se jeví kombinace donepezilu s memantinem.

Atri et al. provedli post hoc metaanalýzu dvou 24 týdnů trvajících randomizovaných dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií, kdy byl pacientům léčeným donepezilem v dávce 10 mg/den přidán buď memantin v dávce 20 mg/den, nebo placebo. Do analýzy byli zařazeni nemocní se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby (n = 510), přičemž 264 z nich dostalo kombinaci donepezilu s memantinem a 246 donepezil s placebem. Účinky kombinační terapie byly také zkoumány pro podskupinu jedinců se středně závažnou AD (n = 367), kdy 186 jedincům byla podána kombinace donepezilu s memantinem a 181 kombinace donepezilu s placebem.

Výsledky

Skupina se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby, která dostávala kombinaci donepezilu s memantinem, si vedla výrazně lépe při vyšetření kognitivních funkcí (p < 0,0001), funkce (p = 0,02) a celkového stavu (p = 0,010). Obdobné výsledky byly pozorovány pro podskupinu nemocných se středním stupněm Alzheimerovy nemoci: vyšetření kognitivních funkcí (p = 0, 008), funkce (p = 0,04) a celkového stavu (p = 0,008) ukázala lepší výsledky u pacientů na kombinační léčbě.

Stejně tak v obou skupinách vykazovali jedinci na kombinační léčbě podstatně menší míru patrného klinického zhoršení. Ve skupině se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby se jednalo o 8,7 % oproti 20,4 % ve skupině s placebem (p = 0, 0002). V podskupině se středně závažnou AD se jednalo o zhoršení o 5,9 % oproti 15 % ve skupině s placebem  (p = 0,006).

Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách obdobný. Jednalo se nejčastěji o závratě, agitovanost, průjem a zvýšené riziko pádů.

Závěr

Vzhledem k obecně špatné léčitelnosti pokročilejších forem Alzheimerovy nemoci má terapeutická možnost kombinace donepezilu s memantinem zásadní klinický význam. Výsledky prezentované metaanalýzy jsou v souladu s předchozími poznatky, že kombinační léčba u těchto pacientů redukuje zhoršení kognitivních funkcí, funkce, celkového stavu a výskyt patrného klinického zhoršení. Metaanalýza provedená na velkém souboru jedinců prokázala, že kombinace donepezilu s memantinem je efektivní, bezpečnou a dobře tolerovanou terapeutickou možností. 

(ivh)

Zdroj: Atri A., Molinuevo J. L., Lemming O. et al. Memantine in patients with Alzheimer’s disease receiving donepezil: new analyses of efficacy and safety for combination therapy. Alzheimers Res Ther 2013; 5(1): 6; doi: 10.1186/alzrt160.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Úspěšnost terapie demence ovlivňuje řada faktorů. Klíčové je nejen co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení vhodné léčby, ale i důsledná kontrola užívání léků a jejich efektu. Úspěšnost léčby memantinem u bývalého lékaře mezi jeho 81. a 85. narozeninami popisuje kazuistika, která byla publikovaná v časopisu Psychiatrie pro praxi.

Kombinovaná léčba Alzheimerovy choroby – kazuistika

V terapii Alzheimerovy choroby se uplatňují zejména dvě skupiny léčiv – inhibitory cholinesterázy a antagonisté NMDA receptorů. Inhibitory cholinesterázy jsou indikovány u lehké a středně těžké demence, zatímco antagonisté NMDA receptorů (memantin) u demence středně těžké a těžké. Střední stupeň onemocnění tak představuje průnik indikací a možnost využití kombinované léčby. Její uplatnění v terapii 86leté pacientky ilustruje následující kazuistika.

Memantin v kombinaci s donepezilem prokázal účinek proti stárnutí hippokampálních PC12 buněk v animálním modelu Alzeimerovy nemoci

Tým japonských vědců si stanovil za cíl prozkoumat efekt memantinu na glutamátem indukované stárnutí hippokampálních buněk PC12 v buněčné kultuře a na animálním modelu. Z výsledků studie vyplývá, že inhibice receptorů NMDA memantinem vede ke snížení aktivity neuronální syntázy oxidu dusnatého (nNOS), což má příznivý efekt na redukci změn asociovaných se stárnutím způsobených glutamátem. Účinek je ještě možné zvýšit přidáním donepezilu. Studie tak přispívá k objasnění účinku léků ze skupiny kognitiv, které jsou s příznivým efektem používány v léčbě Alzheimerovy nemoci.Všechny novinky