Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 8.10.2015

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

U velkého počtu nemocných postižených neurologickou formou syfilidy se vyskytuje demence s progresivním průběhem a další psychické potíže, jako jsou deprese, mánie či psychóza. I přes promptní a správnou antibiotickou terapii však nemusí dojít k úplnému vymizení příznaků, a to zejména v případě, že došlo k poškození nervové tkáně. V letošním roce byla v časopisu Clinical Neuropharmacology publikována kazuistika pacienta s neurosyfilidou, u něhož došlo ke zlepšení kognitivních funkcí v důsledku terapie donepezilem.

Autoři popisují případ 43letého muže trpícího neurologickou formou syfilidy, u kterého se v důsledku onemocnění vyskytovala následující psychiatrická symptomatika: mánie, psychóza a kognitivní deficit. Pacient byl léčen antipsychotiky, donepezilem a současně byla zahájena adekvátní antibiotická terapie neurosyfilidy. Během roku sledování došlo ke změně titru RRR (rychlá reaginová reakce) z 1 : 256 na 1 : 64. Po šestiměsíční terapii donepezilem vzrostlo dosažené skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) z původních 12 bodů na 25 a rovněž bylo patrno zlepšení v testu ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale) ze 42,3 na 6,3. Po přerušení léčby donepezilem došlo po 3 měsících k opětovnému zhoršení kognitivních funkcí (skóre MMSE pokleslo na 23 bodů). Po opětovném zavedení terapie donepezilem se dosažený výsledek v testu MMSE po 3 měsících terapie opět zlepšil, a to na 26 bodů.

Perzistující narušení kognitivních funkcí je s neurosyfilidou běžně asociováno, a to i přes správnou terapii penicilinem. Léčba kognitivního postižení je u takto nemocných důležitá, avšak obtížná. Popsaná kazuistika naznačila možný přínos inhibitorů cholinesterázy v terapii poruch kognitivních funkcí u pacientů postižených neurologickou formou syfilidy.

(veri)

Zdroj: Wu Y. S., Lane H. Y., Lin C. H. Donepezil Improved Cognitive Deficits in a Patient With Neurosyphilis. Clin Neuropharmacol 2015 Jul-Aug; 38 (4): 156–157.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost dlouhotrvající léčby donepezil-hydrochloridem u nemocných s Alzheimerovou chorobou – prozatímní výsledky studie J-GOLD

Donepezil-hydrochlorid patří mezi inhibitory cholinesterázy využívané v terapii Alzheimerovy choroby. Na jaře tohoto roku byly publikovány prozatímní výsledky právě probíhající dlouhodobé rozsáhlé japonské studie J-GOLD, jejímž cílem je zhodnotit vliv dlouhodobého užívání donepezilu na průběh Alzheimerovy choroby a dále bezpečnost této léčby.

Metaanalýza účinnosti monoterapie memantinem v léčbě Alzheimerovy choroby

V dubnu letošního roku byly publikovány výsledky metaanalýzy, která zpracovávala data randomizovaných placebem kontrolovaných studií zaměřených na účinnost léčby memantinem u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vynechány byly ty studie, které obsahovaly subjekty zároveň užívající inhibitory acetylcholinesterázy.

Retrospektivní studie přínosu kombinované léčby memantinem a inhibitory acetylcholinesterázy u starších pacientů s Alzheimerovou chorobou

Kombinovaná terapie memantinem ve spojení s inhibitory acetylcholinesterázy (AChEi) je v terapii Alzheimerovy choroby přínosnější než monoterapie. Alespoň to tvrdí autoři studie MEMAGE, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny v medicínském časopise Journal of Alzheimer’s Disease.Všechny novinky