Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Donepezil v terapii demence s Lewyho tělísky

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 7.12.2015

Donepezil v terapii demence s Lewyho tělísky

Demence s Lewyho tělísky představuje druhý nejčastější typ senilní demence hned po Alzheimerově chorobě. Jsou pro ni typické zrakové halucinace, motorické příznaky parkinsonského typu a fluktuující úroveň kognice. Účinností inhibitoru cholinesterázy donepezilu v terapii tohoto onemocnění se zabývala nedávno publikovaná japonská studie.

Studie obsahovala 142 pacientů s pravděpodobnou diagnózou demence s Lewyho tělísky, kteří byli náhodně rozděleni do tří skupin. Jedinci z první skupiny užívali placebo, subjektům ze skupiny druhé byl podáván donepezil v denní dávce 5 mg a skupina třetí užívala donepezil v dávce 10 mg denně po dobu 12 týdnů. Sledovány byly změny kognitivních funkcí hodnocené pomocí testu MMSE (Mini-Mental State Examination) a behaviorální a neuropsychiatrické symptomy demence, pro jejichž zhodnocení bylo využito testu NPI-2 (Neuropsychiatric Inventory-2). Sledována byla rovněž přítomnost nežádoucích účinků souvisejících s terapií a změn v jednotné škále k hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS).

Signifikantní zlepšení v MMSE skóre oproti placebu bylo pozorováno ve skupině užívající donepezil v dávce 10 mg denně (2,2 ± 0,4 vs. 0,6 ± 0,5; p = 0,016). Oproti tomu ve skupině, jejímž členům byl podáván donepezil v dávce 5 mg za den, nebyl ve výsledcích dosažených v testu MMSE pozorován signifikantní rozdíl oproti placebu (1,4 ± 0,5 vs. 0,6 ± 0,5; p = 0,232). Ačkoli došlo v obou aktivních skupinách ke zlepšení v testu NPI-2, rozdíly oproti placebu nebyly statisticky významné. Většina vyskytujících se nežádoucích účinků byla mírně až středně závažná, donepezil byl nemocnými s demencí s Lewyho tělísky dobře tolerován. Výskyt parkinsonismu byl nejvyšší ve skupině jedinců užívajících donepezil v dávce 10 mg denně, změny ve škále UPDRS však byly minimální a bez významnějšího rozdílu v porovnání s placebem.

(veri)

Zdroj: Ikeda M., Mori E., Matsuo K., Nakagawa M., Kosaka K.: Donepezil for dementia with Lewy bodies: a randomized, placebo-controlled, confirmatory phase III trial. Alzheimers Res Ther 2015 Feb 3; 7 (1): 4, doi: 10.1186/s13195-014-0083-0.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Donepezil – indikace a kontraindikace

Donepezil představuje kognitivum, které se řadí do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz. Je s úspěchem využíván v terapii mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Reverzibilní a nekompetitivní blokádou centrálně aktivní acetylcholinesterázy způsobuje zvýšení množství acetylcholinu v synaptické štěrbině, což je podstatou léčby stavů, pro které je typický jeho nedostatek. Tento článek zdůrazňuje hlavní indikace a kontraindikace použití donepezilu.

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Deprese představuje častou komorbiditu u nemocných trpících Alzheimerovou chorobou. Účinností přídatné léčby donepezilem u pacientů s geriatrickou depresí, u kterých se během terapie deprese objevil kognitivní deficit a byla diagnostikována Alzheimerova choroba, se zabývala japonská studie publikovaná na jaře tohoto roku.

Kombinovaná terapie inhibitory cholinesterázy a memantinem: Okayama Memantine Study

Srovnáním klinického efektu kombinované léčby dvou různých inhibitorů cholinesterázy a memantinu u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nová japonská studie. Její výsledky byly letos publikovány v časopisu Journal of Alzheimer’s Disease.Všechny novinky