Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Donepezil snižuje rychlost atrofie hipokampu v prodromální fázi Alzheimerovy choroby

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 20.6.2015

Donepezil snižuje rychlost atrofie hipokampu v prodromální fázi Alzheimerovy choroby

Studie francouzských autorů popisuje vliv donepezilu na snížení rychlosti atrofie hipokampu v prodromální fázi Alzheimerovy nemoci. V této fázi onemocnění se sice ještě zřetelně neprojevují klinické příznaky nemoci, ale už dochází ke změnám v mozkové tkáni.

Hipokampální atrofie je jednou z prvních známek Alzheimerovy nemoci. Atrofie hipokampu je prokazatelná již několik let před počátkem demence a může být prognostickým faktorem pro přechod mírné kognitivní poruchy do demence. V současnosti se měření objemu různých mozkových struktur (zejména hipokampu) provádí pomocí magnetické rezonance.

Studie probíhala jako dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná klinická studie. U pacientů s podezřením na atrofii hipokampu byl podáván donepezil v dávce 10 mg/den. Donepezil je piperidinový derivát, jehož mechanismus účinku spočívá v reverzibilní a nekompetitivní blokádě centrálně aktivní acetylcholinesterázy. V doporučených dávkách se velmi dobře vstřebává a dosahuje až 100% biologické dostupnosti. Posléze je poměrně intenzivně metabolizován játry a z větší části vyloučen ledvinami. V dávkách 5–10 mg/den je určen pro léčbu lehkého až středního stupně demence Alzheimerova typu.

Do studie bylo zahrnuto 216 pacientů z 28 klinických pracovišť ve Francii, kteří byli rozděleni do skupiny s donepezilem (n = 82) nebo placebem (n = 92). Na začátku a na konci studie bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí. Hlavním sledovaným parametrem byla anualizovaná procentuální změna objemu hmoty hipokampu vpravo a vlevo (annualized percentage change of total hippocampal volume – APC). 

Ve skupině pacientů užívajících donepezil došlo k významně nižšímu poklesu objemu hipokampu (APC = −1,89 %) než ve skupině s placebem (APC = −3,47 %), p < 0,001. V kognitivních funkcích nebyl mezi skupinami signifikantní rozdíl. 

Ze studie vyplynulo, že při podávání donepezilu byl u pacientů v prodromální fázi Alzheimerovy choroby úbytek hmoty hipokampu menší o 45 % ve srovnání s placebem (po 1 roce léčby).

(tda)

Zdroj: Dubois B., Chupin M., Hampel H. Donepezil decreases annual rate of hippocampal atrophy in suspected prodromal Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2015 Jan 14. pii: S1552–5260.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Donepezil zmírňuje neuropsychiatrické příznaky u Alzheimerovy choroby

Inhibitor cholinesterázy – donepezil – prokázal již v roce 2004 významnou účinnost při zmírnění neuropsychiatrických příznaků u pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou (ACh). Až 90 % pacientů s ACh trpí halucinacemi, bludy, motorickým neklidem či poruchami nálady.

V ústech rozpustné lékové formy rozšiřují možnosti perorálního podávání léků

Perorální cesta podávání léků je stále nejoblíbenější, a to díky snadnému užívání, absenci bolesti, své víceúčelovosti a v neposlední řadě i compliance pacientů. Důvodem jejího širokého používání jsou i nižší náklady na výrobu, která nevyžaduje sterilní podmínky. Na přelomu tisíciletí se proto objevilo několik nových technologií, které rozšiřují možnosti perorálního podávání léků prostřednictvím úpravy fyzikálně-chemických a farmakokinetických vlastností léků. Příkladem jsou v ústech rozpustné lékové formy.

Pro hodnocení testu hodin v diagnostice degenerativních demencí je nejvhodnější Hendriksenova a Shulmanova škála

Při posouzení použití tří škál hodnocení testu hodin v diagnostice demencí došli čeští autoři k závěru, že nejvýhodnější je škála dle Hendriksena, výhodná je také škála dle Shulmana a nejméně výhodná je Sunderlandova škála. Tento jednoduchý test lze využít při vyhledávání pacientů s Alzheimerovou chorobou i v primární péči.Všechny novinky