Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Donepezil – indikace a kontraindikace

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 13.11.2015

Donepezil – indikace a kontraindikace

Donepezil představuje kognitivum, které se řadí do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz. Je s úspěchem využíván v terapii mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Reverzibilní a nekompetitivní blokádou centrálně aktivní acetylcholinesterázy způsobuje zvýšení množství acetylcholinu v synaptické štěrbině, což je podstatou léčby stavů, pro které je typický jeho nedostatek. Tento článek zdůrazňuje hlavní indikace a kontraindikace použití donepezilu.

Indikace

Donepezil je určen pro terapii demence na podkladě Alzheimerovy choroby, konkrétně mírného až středního stupně. Podání donepezilu je indikováno v případě hodnot v rozpětí od 25 do 13 bodů dosažených v testu MMSE (Mini-Mental State Examination). Vyšetření s využitím škály MMSE by mělo být opakováno každé 3 měsíce, přičemž pokračování v léčbě je indikováno při setrvání dosaženého skóre nebo jeho poklesu o nejvýše 2 body ve srovnání s hodnotou dosaženou před zahájením terapie. Při poklesu výkonu na 12 a méně bodů by měla být terapie donepezilem ukončena. Léčba dále není indikována u pacientů, u nichž po 6 či 9 atd. měsících nedojde k prokazatelnému terapeutickému účinku ve smyslu zastavení progrese kognitivního deficitu či k poklesu menšímu než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu.

Kontraindikace

Hlavními kontraindikacemi podávání donepezilu i ostatních inhibitorů cholinesteráz jsou aktivní vředová choroba gastroduodena a převodní poruchy srdeční spojené se zpomalením síňokomorového převodu, kde by mohly mít nežádoucí vliv periferní cholinergní účinky donepezilu, byť jsou minimální. V případě vředové choroby existuje riziko krvácení a perforace vředu. Zhojený vřed není kontraindikací zahájení léčby donepezilem, v případě nejasností je však před jeho nasazením vhodné provést kontrolní endoskopické vyšetření. Z důvodu možného prodloužení síňokomorového vedení a QT intervalu je před nasazením donepezilu vhodné provést EKG. Zvýšené opatrnosti je třeba u nemocných trpících CHOPN či bronchiálním astmatem.

(veri)

Zdroje: 
1. Jirák R., Slíva J. Donepezilum. Remedia 2004; 14 (6): 464–469.
2. SPC přípravku Kognezil, dostupné na: www.sukl.cz.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost léčby memantinem u středně těžké a těžké demence: šestiměsíční otevřené sledování

Provedené randomizované kontrolované studie prokázaly účinnost terapie memantinem u pacientů se středně těžkou a těžkou demencí u Alzheimerovy choroby, přesněji řečeno zlepšení v celkových klinických ukazatelích i ve škálách pro kognitivní funkce, denní aktivity a behaviorální příznaky. Výsledky otevřeného sledování nemocných s Alzheimerovou chorobou léčených memantinem v českých podmínkách přinesla studie publikovaná v roce 2011.

Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Donepezil v terapii kognitivního postižení u nemocných s neurosyfilidou: kazuistika

U velkého počtu nemocných postižených neurologickou formou syfilidy se vyskytuje demence s progresivním průběhem a další psychické potíže, jako jsou deprese, mánie či psychóza. I přes promptní a správnou antibiotickou terapii však nemusí dojít k úplnému vymizení příznaků, a to zejména v případě, že došlo k poškození nervové tkáně.Všechny novinky