Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Časný záchyt demence ve vícejazyčných populacích – vizuální test kognitivních funkcí (VCAT)

Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Téma: Alzheimer a Kognitiva

Vydáno: 14.8.2015

Časný záchyt demence ve vícejazyčných populacích – vizuální test kognitivních funkcí (VCAT)

Včasná a správná diagnostika poruch kognitivních funkcí a demence jako takové umožňuje včasnou farmakologickou intervenci i uplatnění vhodných nefarmakologických opatření. Aktuálně dostupné testy kognitivních funkcí jsou však ve vícejazyčných populacích omezeně využitelné.

Cílem nedávno provedené studie, jejíž výsledky byly v únoru letošního roku publikovány v medicínském časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, bylo vytvořit a validovat testovací nástroj pro hodnocení kognitivních funkcí, který by byl založen na vizuální bázi, a mohl by tak být uplatněn v populacích s více jazyky bez nutnosti překladu.

Vědci navrhli baterii testů pro hodnocení paměti, exekutivních funkcí, pozornosti, řeči a vizuálně-prostorových funkcí. Po úvodním testování jednotlivých položek testu a následných úpravách byl Vizuální test kognitivních funkcí (VCAT) validován pro mírnou kognitivní poruchu (MCI) a Alzheimerovu chorobu. Hodnocena byla specificita a senzitivita testu a plocha pod křivkou.

VCAT byl validován na skupině 206 účastníků studie. Vzorek obsahoval 53,9 % mužů, průměrný věk subjektů byl 67,8 roku a průměrná délka vzdělání 10,5 roku. Plocha pod křivkou testu VCAT pro detekci kognitivní poruchy byla 93,3 (95% CI 90,1–96,4). Senzitivita testu pro diagnózu MCI či mírné Alzheimerovy choroby dosahovala 85,6 % a specificita 81,1 %. Průměrná doba vypracování testu se pohybovala kolem 15,7 ± 7,3 minuty.

Specificita a senzitivita testu VCAT je dostačující pro využití v diagnostice MCI a mírné formy Alzheimerovy choroby. Skutečnost, že je test založen na vizuální bázi, umožňuje jeho využití ve vícejazyčné populaci bez nutnosti překladu.

(veri)

Zdroj: Kandiah N., Zhang A., Bautista D. C., Silva E., Ting S. K., Ng A., Assam P. Early detection of dementia in multilingual populations: Visual Cognitive Assessment Test (VCAT). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Feb 17; pii: jnnp-2014-309647; doi: 10.1136/jnnp-2014-309647.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku inhibitorů acetylcholinesterázy na klinické projevy a změny mozkového průtoku u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Předkládaná studie se zabývá srovnáním efektivity různých typů inhibitorů acetylcholinesterázy ve farmakoterapii kognitivních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Memantin u pacientů s Alzheimerovou chorobou léčených inhibitory cholinesterázy: nové analýzy účinnosti a bezpečnosti kombinované léčby

Cílem této studie bylo srovnání účinnosti kombinované terapie memantinem a různými léčivy ze skupiny inhibitorů cholinesterázy u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Pacienti v rámci studie užívali memantin v kombinaci s donepezilem (n = 63) nebo galantaminem (n = 53), zvlášť byla hodnocena skupina pacientů starších 75 let.

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech.Všechny novinky