Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alzheimer a Kognitiva: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alzheimer a Kognitiva

Využití donepezilu a memantinu u těžkých forem Alzheimerovy choroby

Využití donepezilu a memantinu u těžkých forem Alzheimerovy choroby

Řada předchozích klinických studií potvrdila přínos podávání inhibitorů cholinesterázy u mírných až středně těžkých forem Alzheimerovy choroby. Britská studie publikovaná v roce 2012 v prestižním New England Journal of Medicine se zabývala otázkou, zda tento přínos přetrvává i po progresi onemocnění do stadia středně těžké až těžké demence.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Terapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou nemocí užívajících donepezil

Terapie memantinem u pacientů s Alzheimerovou nemocí užívajících donepezil

Americká klinická studie s více než 400 účastníky publikovaná v prestižním časopisu JAMA prokázala efektivitu a bezpečnost kombinace donepezilu s memantinem v terapii pokročilejších forem Alzheimerovy choroby.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

Benefity kombinované léčby memantinem a donepezilem u pacientů se středně těžkou až závažnou alzheimerovskou demencí − poolovaná analýza klinických studií

V roce 2015 byla v časopisu Alzheimer’s Research & Therapy publikována analýza klinických studií s celkově více než 1400 pacienty léčenými pro středně závažnou až těžkou Alzheimerovu demenci. Sledování zahrnovalo změny chování, denních aktivit a celkového stavu pacientů. Poolovaná analýza dat získaných z publikovaných klinických studií přinesla robustní data z léčby trvající 6 měsíců a prokázala superioritu kombinace memantinu s donepezilem proti samotnému donepezilu.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Kombinace inhibitoru acetylcholinesterázy s memantinem je výhodnou léčebnou strategií v léčbě středně závažné až závažné Alzheimerovy nemoci

Kombinace inhibitoru acetylcholinesterázy s memantinem je výhodnou léčebnou strategií v léčbě středně závažné až závažné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba má progresivní průběh a pacientům postupně stále více ztěžuje každodenní život, v konečném důsledku pak vede až k úplné ztrátě soběstačnosti. V současné době sice neexistuje kauzální léčba, nicméně dostupnými léky lze postup nemoci účinně brzdit. Používají se inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté receptoru NMDA, a to nejen v monoterapii, ale i v kombinaci.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k poklesu kognitivních funkcí, což ve svém konečném důsledku vede k behaviorálním a neuropsychiatrickým potížím a k závislosti pacienta na pomoci jiné osoby. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc a v současné době je v terapeutických možnostech pouze ovlivnění jejího postupu. Jako jedna z efektivních a bezpečných možností v léčbě středně závažné až těžké formy nemoci se jeví kombinace donepezilu s memantinem.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie
Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Úspěšnost terapie demence ovlivňuje řada faktorů. Klíčové je nejen co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení vhodné léčby, ale i důsledná kontrola užívání léků a jejich efektu. Úspěšnost léčby memantinem u bývalého lékaře mezi jeho 81. a 85. narozeninami popisuje kazuistika, která byla publikovaná v časopisu Psychiatrie pro praxi.   celý článek
Specializace: geriatrie a gerontologie neurologie psychiatrie