Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zvyšování dávek bilastinu zlepšuje účinnost u kontaktní chladové kopřivky

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 16.10.2017

Zvyšování dávek bilastinu zlepšuje účinnost u kontaktní chladové kopřivky

H1-antihistaminikum bilastin má výhodné farmakologické vlastnosti, jichž se využívá k léčbě různých typů urtikarií. Prezentovaná studie hodnotí účinnost a snášenlivost standardních a postupně se zvyšujících dávek této látky u kontaktní chladové kopřivky.

Úvod

Kontaktní chladová kopřivka (CCU – contact cold urticaria) je charakterizována svědivými otoky a zčervenáním kůže. Za tyto symptomy jsou zodpovědné mediátory zánětu uvolněné po expozici chladovému podnětu. Podle současných doporučení patří mezi léky volby nesedativní H1-antihistaminika, jejichž standardní dávka může být při nedostatečné odpovědi až čtyřnásobně zvýšena.

Metodika a průběh studie

Do 12týdenní randomizované zkřížené dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 20 pacientů s diagnostikovanou chladovou urtikarií. Po dobu 7 dnů pacienti užívali placebo, bilastin v dávce 20, 40 nebo 80 mg, vždy se 14denní vymývací fází.

Primárním sledovaným parametrem byla změna kritické prahové teploty (CTT) neboli nejvyšší teploty, která ještě vyvolala pozitivní kožní reakci. Jako sekundární parametry byly pomocí mikrodialýzy hodnoceny hladiny histaminu, interleukinů IL-6 a IL-8, tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) za 1–3 hodiny po chladovém podnětu a bezpečnost i tolerabilita bilastinu.

Výsledky

Bilastin v dávce 20 mg významně zmírnil CTT (medián 6 °C vs. 18 °C u placeba; p < 0,0001). Zvýšení dávky na 40 a na 80 mg denně vedlo k významnému zvýšení účinnosti (medián CTT < 4 °C; p < 0,0001 oproti placebu). Na tuto maximální dávku zareagovalo 95 % pacientů, přičemž 60 % bylo zcela bez příznaků. Potvrzeno bylo také signifikantní snížení hladin sledovaných prozánětlivých mediátorů (p < 0,05). V souvislosti se stoupající dávkou se neprojevilo zvýšení sedativního účinku a probandi celou terapii tolerovali dobře.

Závěr

Bilastin velmi účinně zmírňuje symptomy kontaktní chladové kopřivky. Čtyřnásobně zvýšená dávka prokázala bezpečnost, účinnost i dobrou snášenlivost, což je v souladu s aktuálním doporučením pro terapii urtikarií.

(zemt)

Zdroj: Krause K., Spohr A., Zuberbier T. et al. Up-dosing with bilastine results in improved effectiveness in cold contact urticaria. Allergy 2013; 68 (7): 921–928, doi: 10.1111/all.12171.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Praktické otázky při léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie bilastinem

Bilastin je bezpečné a již běžně užívané nesedativní H1-antihistaminikum. Mezi jeho indikace patří symptomatická léčba alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie. Jelikož klinické studie obvykle vylučují pacienty s komorbiditami, další medikací a těhotné či kojící ženy, při vstupu na trh nejsou informace o užívání v těchto případech dostupné. Následující článek prezentuje odpovědi na nejčastější praktické dotazy spojené s užíváním bilastinu za specifických okolností.

Výskyt acne vulgaris mezi dospívajícími v Evropě

V sedmi evropských zemích proběhl on-line průzkum, jehož cílem bylo zhodnotit prevalenci acne vulgaris mezi mladými Evropany. Tato průřezová studie se zaměřila na dědičnost a faktory životního stylu, které ji ovlivňují.

Tolerance a efektivita bilastinu v léčbě alergické sezónní a celoroční rýmy

Níže prezentovaná studie vyhodnocovala bezpečnost, snášenlivost a efektivitu léčby bilastinem během 12- nebo 52týdenního období u pacientů se sezónní či celoroční alergickou rýmou.Všechny novinky